Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

TÔI TIN

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 11 19, 2017 2:55 am
gửi bởi Thanh-Thanh
TÔI TIN

Tôi tin – Dẫu biết bao lần
Niềm tin đem đặt vào lầm lỡ – đau!
Lòng người khi cạn – khi sâu
Lòng tôi tự trách – bể dâu khôn lường...

Tôi tin – Dẫu dại – vẫn thường
Trái tim trút cạn mới tường đục - trong!
Ngọt - Chua - Đắng - Xót - bao lần
Nhận như Huệ phước của trần gian chia...

Trần gian đến tạm – sau về
Tâm tư chẳng vướng những bề bộn chi!
Tôi tin – Chẳng hối tiếc gì
Còn tin tôi vẹn nguyên – vì tôi tin!

LÊ MAI


I BELIEVE

I do believe – although on many an occasion
I put my belief in a wrong place – such abrasion!
People’s mind is now deep and then shallow;
My heart only blames itself for being so callow.

I still believe – commonly – I am still naïve,
Only know, after my soul showed, morn or eve.
Many times, sweet and sour, bitter and tart,
I receive as a blessing to me life has to impart.

To this world I came momently and will leave;
My bosom is not jumbled – nothing to grieve.
I thus believe – without any bit of repentance
That I am whole, because I believe it a sentence.

Translation by THANH-THANH