THẾ GIỚI CỔ TÍCH

Ở trang này các bé sẽ được xem những bộ phim hoạt hoạ nhi đồng hoặc những bộ phim dành cho lứa tuổi nhi đồng

THẾ GIỚI CỔ TÍCH

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 09, 2015 1:19 am

Hình ảnh

https://www.youtube.com/playlist?list=P ... WZSPp30IfJ

Hình ảnh


MỤC LỤC

Thế giới cổ tích - Tập 1: Cây tre trăm đốt
Thế giới cổ tích - Tập 2: Hà rầm hà rạc
Thế giới cổ tích - Tập 3: Chum vàng biết đi
Thế giới cổ tích - Tập 4: Thiếu phụ Nam Xương
Thế giới cổ tích - Tập 5: Ai mua hành tôi
Thế giới cổ tích - Tập 6: Trạng Ếch
Thế giới cổ tích - Tập 7: Bụng làm dạ chịu
Thế giới cổ tích - Tập 8: Hai cô gái và bầy quỉ nhỏ
Thế giới cổ tích - Tập 9: Sọ Dừa
Thế giới cổ tích - Tập 10: Nàng Út
Thế giới cổ tích - Tập 11: Tấm Cám
Thế giới cổ tích - Tập 12: Ăn khế trả vàng
Thế giới cổ tích - Tập 13: Người hóa dế


TRANG 2
Thế giới cổ tích - Tập 14: Hai anh em và con chó đá
Thế giới cổ tích - Tập 15: Em bé thông minh
Thế giới cổ tích - Tập 16: Thầy lang bất đắt dĩ
Thế giới cổ tích - Tập 17: Vua Heo
Thế giới cổ tích - Tập 18: Sự tích Thạch Sùng
Thế giới cổ tích - Tập 19: Của Thiên trả Địa
Thế giới cổ tích - Tập 20: Giận mày tao ở với ai
Thế giới cổ tích - Tập 21: Chiếc áo tàng hình
Thế giới cổ tích - Tập 22: Người học trò nghèo và Ngọc hoàng
Thế giới cổ tích - Tập 23: Chú Cuội cây đa
Thế giới cổ tích - Tập 24: Công dã tràng
Thế giới cổ tích - Tập 25: Bốn người tài
Thế giới cổ tích - Tập 26: Tam và Tứ
Thế giới cổ tích - Tập 27: Mũi dài
Thế giới cổ tích - Tập 28: Sự tích con khỉ
Thế giới cổ tích - Tập 29: Con cóc là cậu ông trời
Thế giới cổ tích - Tập 30: Chàng Ngốc được kiện

Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THẾ GIỚI CỔ TÍCH

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 09, 2015 1:20 am

CHÚ Ý:
Nếu quý vị dùng video post trong hinhtran.com bằng YouTube, quý vị sẽ không miễn cuỡng bị xem quảng cáo, nhưng nếu xem trực tiếp từ YouTube quý vị sẽ bị trở ngại gián đoạn xem quảng cáo cuả YouTube.
Nếu quý vị click vào link xem chế độ toàn màn hình, quý vị sẽ dùng mũi tên cuả con chuột và kéo bất cứ góc cạnh nào ra sẽ làm cho màn hình lớn theo ý bạn muốn. Nhưng quý vị muốn chế độ toàn màn hình quý vị chỉ cần double click, quý vị sẽ đuơc xem chế độ toàn màn hình.
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THVL | Thế giới cổ tích - Tập 1: Cây tre trăm đốt

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 09, 2015 1:21 amLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=3lKZ--HDyAQ
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/3lKZ--HDyAQ
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THVL | Thế giới cổ tích - Tập 2: Hà rầm hà rạc

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 09, 2015 1:24 amLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=0_Ggoxf6EHI
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/0_Ggoxf6EHI
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THVL | Thế giới cổ tích - Tập 3: Chum vàng biết đi

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 09, 2015 1:25 amLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=qRz1fyOk8T4
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/qRz1fyOk8T4
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THVL | Thế giới cổ tích - Tập 4: Thiếu phụ Nam Xương

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 09, 2015 1:26 amLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=SfsOGWt9phQ
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/SfsOGWt9phQ
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THVL | Thế giới cổ tích - Tập 5: Ai mua hành tôi

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 09, 2015 1:27 amLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=irm_CaxlSG4
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/irm_CaxlSG4
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THVL | Thế giới cổ tích - Tập 6: Trạng Ếch

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 09, 2015 1:28 amLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=k0JybeuVhgM
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/k0JybeuVhgM
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THVL | Thế giới cổ tích - Tập 7: Bụng làm dạ chịu

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 09, 2015 1:29 amLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=95Hc2txo71w
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/95Hc2txo71w
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THVL | Thế giới cổ tích - Tập 8: Hai cô gái và bầy quỉ nhỏ

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 09, 2015 1:30 amLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=478QvLc4TUQ
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/478QvLc4TUQ
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THVL | Thế giới cổ tích - Tập 9: Sọ Dừa

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 09, 2015 1:32 amLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=XEMgJg8NVdw
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/XEMgJg8NVdw
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THVL | Thế giới cổ tích - Tập 10: Nàng Út

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 09, 2015 1:33 amLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=fCu1iS_VnA8
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/fCu1iS_VnA8
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THVL | Thế giới cổ tích - Tập 11: Tấm Cám

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 09, 2015 1:34 amLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=OD8hzEIdFLw
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/OD8hzEIdFLw
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THVL | Thế giới cổ tích - Tập 12: Ăn khế trả vàng

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 09, 2015 1:35 amLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=EjO2rwdxPtA
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/EjO2rwdxPtA
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THVL | Thế giới cổ tích - Tập 13: Người hóa dế

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 09, 2015 1:36 amLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=geOiVEHA568
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/geOiVEHA568
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Trang kế tiếp

Quay về PHÒNG PHIM và VIDEO CỦA THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron