NHỊ THẬP TỨ HIẾU (Liêm Nguyễn sưu tầm)

Ở trang này các em sẽ đuơc đọc những chuyện cổ tich, truyện thần thoại , v.v.... dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng
-TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM

NHỊ THẬP TỨ HIẾU (Liêm Nguyễn sưu tầm)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 2 Tháng 3 22, 2010 12:05 am

Hình ảnh

Hình ảnh

https://www.youtube.com/results?search_ ... %E1%BA%BFuTẤT CẢ ẢNH MINH HOẠ CHO TỪNG CÂU TRUYỆN ĐỀU NẰM Ở PHẦN DUỚI
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

NHỊ THÂP TỨ HIỀU (Liêm Nguyễn sưu tầm)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 2 Tháng 3 22, 2010 12:06 am

HAI MUƠI BỐN TẤM GUƠNG HIỀU THẢO

Lời Phi Lộ
Introduction二 十 四 孝
Nhị Thập Tứ Hiếu
Hai Mươi Bốn Tấm Gương Hiếu Thảo
The Twenty-four Paragons of Filial Respect

Nhị Thập Tứ Hiếu là một tác phẩm văn học nổi tiếng từ xưa đến nay. Truyện viết về sự tích, hai mươi bốn tấm gương hiếu thảo của các bậc hiếu tử. Trên từ vua chúa, dưới đến lê dân bá tánh, không ai là không noi theo lời dạy của Thánh nhân cổ đức, "Bách Thiện Hiếu Vi Tiên", trong một trăm điều thiện thì hiếu thảo đứng đầu.

Kiệt tác này do học sĩ Quách Cư Kính, đời nhà Nguyên soạn. Ông là một thi sĩ có tài và còn là người con hiếu thảo. Sau khi cha ông qua đời, vị hiếu tử này chọn lựa hai mươi bốn gương hiếu hạnh, từ thời vua Thuấn đến đời ông và dùng thể thơ diễn kệ ngợi khen.

Hiếu hạnh xưa nay vẫn đứng đầu
Gương soi cảnh tỉnh mãi dài lâu
Sinh thành dưỡng dục công non thái
Nghĩa cử đáp đền tợ bể sâu
Đạo đức suy đồi gây bất ổn
Luân thường loạn tưởng tạo thương đau
Thành tâm hướng thiện cầu an lạc
Khổ nạn tiêu tan rõ nhiệm mầu

Htr. Nguyên Thuận soạn dịch, nghiêm phụ đề thơ Đường luật
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

NHỊ THÂP TỨ HIỀU (Liêm Nguyễn sưu tầm)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 2 Tháng 3 22, 2010 12:07 am

Lòng Hiếu Cảm Động Trời
Filial Conduct That Impressed the Heaven

Tự Mình Nếm Thuốc
Personally Tasting the Medicine

Mẹ Cắn Ngón Tay Tim Con Đau Nhói
His Mother Bit Her Finger and Pained His Heart

Quần Áo Đơn Sơ Hiếu Thuận Mẹ
In Simple Clothes, He Obeyed His Mother

Vác Gạo Nuôi Cha Mẹ
Carrying Rice to Feed His Parents

Lấy Sữa Hươu Phụng Dưỡng Cha Mẹ
Bringing Deers' Milk to Nurse His Parents

Áo Mầu Đùa Giỡn Làm Vui Cha Mẹ
Amusing His Parents in Colorful Costumes and Plays

Bán Thân Chôn Cha
Entering Servitude to Bury His Father

Chôn Con Cứu Mẹ
Burying His Son to Save His Mother

Suối Phun Cá Chép Nhảy
A Bubbling Spring and Leaping Carp

Nhặt Dâu Nuôi Mẹ
Picking Mulberries for His Mother

Khắc Gỗ Thờ Cha Mẹ
Carving Wooden Statues to Serve His Parents

Giấu Quýt Cho Mẹ
Hiding Oranges for His Mother

Làm Thuê Nuôi Mẹ
Working to Support His Mother

Quạt Gối Ấm Chăn
Fanning the Pillow and Warming the Blanket

Nghe Sấm Khóc Mộ
Hearing Thunders and Crying by the Grave

Để Mặc Nhiên Cho Muỗi Hút Máu
He Let Mosquitoes Drink His Blood Freely

Nằm Trên Băng Chờ Cá Chép
Lying on Ice in Search of Carp

Vật Hổ Cứu Cha
Wrestling the Tiger to Save His Father

Khóc Làm Măng Mọc
Tears that Brought Bamboo Shoots

Nếm Phân Lòng Lo Âu
Tasting Excrement and Sadden His Heart

Luôn Cho Mẹ Chồng Bú Sữa
Always Breast-feeding Her Mother-in-law

Từ Quan Tìm Mẹ
Resigning Official Position to Search for His Mother
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

NHỊ THÂP TỨ HIỀU (Liêm Nguyễn sưu tầm)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 2 Tháng 3 22, 2010 12:11 am

Hình ảnh

Lòng Hiếu Cảm Động Trời
Filial Conduct That Impressed the Heaven
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

NHỊ THÂP TỨ HIỀU (Liêm Nguyễn sưu tầm)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 2 Tháng 3 22, 2010 12:14 am

Hình ảnh
Tự Mình Nếm Thuốc
Personally Tasting the Medicine
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

NHỊ THÂP TỨ HIỀU (Liêm Nguyễn sưu tầm)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 2 Tháng 3 22, 2010 12:18 am

Hình ảnh
Mẹ Cắn Ngón Tay Tim Con Đau Nhói
His Mother Bit Her Finger and Pained His Heart
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

NHỊ THÂP TỨ HIỀU (Liêm Nguyễn sưu tầm)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 2 Tháng 3 22, 2010 12:20 am

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

NHỊ THÂP TỨ HIỀU (Liêm Nguyễn sưu tầm)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 2 Tháng 3 22, 2010 12:24 am

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

NHỊ THÂP TỨ HIỀU (Liêm Nguyễn sưu tầm)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 2 Tháng 3 22, 2010 12:28 am

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

NHỊ THÂP TỨ HIỀU (Liêm Nguyễn sưu tầm)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 3 Tháng 3 23, 2010 4:57 am

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

NHỊ THÂP TỨ HIỀU (Liêm Nguyễn sưu tầm)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 3 Tháng 3 23, 2010 4:59 am

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

NHỊ THÂP TỨ HIỀU (Liêm Nguyễn sưu tầm)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 3 Tháng 3 23, 2010 5:02 am

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

NHỊ THÂP TỨ HIỀU (Liêm Nguyễn sưu tầm)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 3 Tháng 3 23, 2010 5:04 am

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

NHỊ THÂP TỨ HIỀU (Liêm Nguyễn sưu tầm)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 3 Tháng 3 23, 2010 5:07 am

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

NHỊ THÂP TỨ HIỀU (Liêm Nguyễn sưu tầm)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 3 Tháng 3 23, 2010 5:09 am

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Trang kế tiếp

Quay về PHÒNG TRUYỆN NHI ĐỒNG

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron