MÓN CHAY

HT xin chuyển nhà bếp ra mặt tiển web site vì bên trong đã quá dài

MÓN CHAY

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 6 Tháng 1 15, 2010 12:56 pm

Hình ảnh

TRANG ĐỒ CHAY:
http://www.nguoiaolam.net/2012/04/menu.html

http://www.vietnamanchay.com/p/cong-thu ... cipes.htmlMỤC LỤC MÓN CHAY

BÁNH BAO (Trang 10)
BÁNH BÈO CHAY (Trang 12)
BÁNH BÔNG LAN NUỚNG TÁO (Trang 18)
BÁNH BỘT BÁN (Trang 23)
BÁNH BỘT CHIÊN CHAY (Trang 10)
BÁNH BỘT LỌC (Trang 12)
BÁNH BỘT LỌC LÁ CHUỐI CHAY (Trang 23)
BÁNH CÀ RỐT (Trang 10)
BÁNH CAY (Trang 10)
BÁNH CANH CHAY (Trang 7)
BÁNH CHUỐI HẤP (Trang 10)
BÁNH CHUỐI NUỚNG (Trang 11)
BÁNH CHƯNG CHAY (Trang 13)
BÁNH CHƯNG LÁ SEN (Trang 11)
BÁNH CÓNG, BÁNH GIÁ CHAY (Trang 10)
BÁNH CUỐN CHAY (Trang 11)
BÁNH CUỐN TỈM SẮM (Trang 11)
BÁNH DẦY CHẢ LỤA CHAY (Trang 11)
BÁNH ĐÚC (Trang 13)
BÁNH GIÒ CHAY (Trang 11)
BÁNH GỐI CHAY (Trang 25)
BÁNH HAMBUGER ĐẬU ĐEN (Trang 13)
BÁNH HOỈ THỊT NỨONG CHAY (Trang 11)
BÁNH ÍT TRẦN CHAY (Trang 11)
BÁNH KHOAI MÔN HẤP (Trang 11)
BÁNH KHỌT CHAY (Trang 11)
BÁNH MÌ BÍ RỢ (Trang 12)
BÁNH MÌ GÀ CHAY (Trang 17)
BÁNH MÌ HÂP BÌ CHAY (Trang 3)
BÁNH MÌ XIÚ MẠI CHAY (Trang 13)
BÁNH NẬM & BÁNH LÁ (Trang 12)
BÁNH FLAN CHAY (Trang 11)
BÁNH PATÉ CHAUD NHÂN CHAY (Trang 21)
BÁNH PHỞ CHAY (Trang 22)
BÁNH SAKÊ NHÚNG MÈ (Trang 24)
BÁNH TẦM BÌ (Trang 3)
BÁNH TÉT BA MÀU (Trang 23)
BÁNH TÉT CHAY (Trang 13)
BÁNH TÉT NHÂN CHUỐI (Trang 13)
BÁNH UỚT CUỐN CHAY (Trang 22)
BÁNH UỚT CUỐN THỊT BÒ CHAY (Trang 11)
BÁNH UỚT HẤP (Trang 11)
BÁNH UỚT TÔM CHẤY CHAY (Trang 11)
BÁNH XẾP CHAY (Trang 9)
BÁNH XIÚ MẠI GOÍ CHAY (Trang 13)
BANH XU XOA ĐẬU ĐỎ (Trang 13)

Hình ảnh

BẮP CẢI HẤP (Trang 12)
BẮP HẦM DƯÀ (Trang 12)
BẮP NUỚNG (Trang 12)
BÍ RỢ & MÍT DỒN CHẢ ĐẬU HŨ (Trang 12)
BÌ BÚN CHẢ GIÒ CHAY (Trang 3)
BÌ CUỐN CHAY (Trang 3)
BÌ TRỘN CHAY (Trang 25)
BÍT TẾT CHAY (Trang 12)
BÒ BIÁ CHAY (Trang 12 & Trang 13)
BÒ NẤU TIÊU CHAY (Trang 13)
BÚN BÒ CHAY (Trang 7)
BÚN CHẢ CÁ PHAN RANG (Trang 8)
BÚN CHAY THẬP CẢM (Trang 21)
BÚN KHÔ XÀO DÒN (Trang 14)
BÚN MẮM BẠC LIÊU CHAY (Trang 7)
BÚN MĂNG CHAY (Trang 8)
BÚN MỘC (Trang 26)
BÚN RIÊU CHAY (Trang 7)
BÚN THANG CHAY (Trang 7)
BÚN TRỘN DƯA LEO (Trang 22)
BÚN TRỘN RAU CẢI (Trang 22)
BÚN XÀO CHAY (Trang 14)
BRUSSEL SPROUT MUỐI CHUA (Trang 26)


Hình ảnh

CÁ CHAY HẤP GỪNG (Trang 14)
CÁ CHIÊN CHAY (Trang 15)
CÁ CHIÊN MẮM GỪNG CHAY (Trang 14)
CÁ CHIÊN MUỐI XẢ (Trang 14)
CÁ CƠM KHO CHAY (Trang 26)
CÁ HẤP XÌ DÂU CHAY (Trang 14)
CÁ KÈO KHO CHAY (Trang 14)
CÁ KHO CHAY (Trang 15)
CÁ KHO TỘ CHAY (Trang 14)
CÁ LĂN BỘT CHIÊN CHAY (Trang 15)
CÁ NUỚNG TRUI CHAY (Trang 15)
CÀ CHUA NHỒI THỊT CHAY (Trang 15)
CÀ CHUA SỐT CHAY (Trang 15)
CÀ RI CÁ CHAY (Trang 15)
CÀ RI CHAY (Trang 15)
CÀ RI DÊ CHAY (Trang 15)
CÀ RI GÀ CHAY (Trang 15)
CÀ RI TÔM CHAY (Trang 15)
CÀ TÍM KHO TỘ CHAY (Trang 15)
CÀ TÍM KHO TIÊU (Trang 21)
CÀ TÍM TẨM HÀNH (Trang 15)
CÀ TÍM XÀO CAY TỨ XUYÊN (Trang 21)
CÀ TÍM TỨ XUYÊN (Trang 15)
CẢI LÙN XÀO CHAY (Trang 16)
CÁCH LÀM BÌ CHAY (Trang 3)
CÁCH LÀM BÁNH CANH (Trang 7)
CÁCH LÀM BÁNH PHỞ CHAY (Trang 22)
CÁCH LÀM BÔ ROA CHIÊN (Trang 3)
CÁCH LÀM CÁ CHAY (Trang 4)
CÁCH LÀM CÁC LOẠI DƯA (Trang 4)
CÁCH LÀM CHẢ HẤP CHAY (Trang 4)
CÁCH LÀM CHAO CHÙA (Trang 3)
CÁCH LÀM CHAO TRẮNG (Trang 3)
CÁCH LÀM DẤM NUỘI (Trang 4)
CÁCH LÀM DƯA MÓN CHAY (Trang 2)
CÁCH LÀM DƯA MẮM CHAY (Trang 4)
CÁCH LÀM DƯA MẮM CÀ CHAY (Trang 4)
CÁCH LÀM DƯA RAU MUỐNG (Trang 4)
CÁCH LÀM ĐẬU HŨ (Trang 4)
CÁCH LÀM GIÁ ĐẬU XANH (Trang 2)
CÁCH LÀM MẮM NÊM (Trang 1)
CÁCH LÀM MẮM RUỐC (Trang 1)
CÁCH LÀM MẮM TÔM CHAY (Trang 4)
CÁCH LÀM MÌ CĂN (Trang 18)
CÁCH LÀM MÌ CĂN NON (Trang 3)
CÁCH LÀM NGŨ VỊ HUƠNG (Trang 1)
CÁCH LÀM NUỚC CHẤM BÁNH BÈO, BÁNH XÈO, BÁNH ÍT TRẦN CHAY (Trang 1)
CÁCH LÀM NUỚC MẮM ME CHAY (Trang 7)
CÁCH LÀM NUỚC MẮM CHAY - NUỚC TUƠNG CHUA NGỌT (Trang 1)
CÁCH LÀM NUỚC SÚP CHAY (Trang 2)
CÁCH LÀM ỚT CHUA ht (Trang 1)
CÁCH LÀM PATÊ CHAY (Trang 12)
CÁCH LÀM RUỐC XẢ CHAY (Trang 2)
CÁCH LAM RUỢU MAI QUẾ LỘ (Trang 1)
CÁCH LÀM SỮA ĐẬU NÀNH (Trang 3)
CÁCH LÀM THỊT QUAY CHAY (Trang 4)
CÁCH LÀM TÔM CHAY (Trang 5)
CÁCH LÀM TUƠNG CỰ ĐÀ (Trang 4)
CÁCH LÀM TUƠNG HỘT (Trang 4)
CÁCH PHA CHẾ NUỚC TUƠNG (Trang 1)
CÁCH LÀM NUỚC MẮM ME CHAY (Trang 1)
CÁCH PHA NUỚC MẮM TỎI ỚT (Trang 2)
CÁCH LÀM MẮM RUỐC CHAY (Trang 1)
CÁCH LÀM MẮM TÔM CHAY (Trang 4)
CÁCH LÀM MUỐI XẢ (Trang 7)
CANH BÚN CHAY (Trang 26)
CẬT XÀO LÁ QUẾ (Trang 25)


Hình ảnh


CÁC MÓN LẪU CHAY (Trang 26)
CANH BÍ ĐAO DỒN ĐẬU HŨ (Trang 16)
CANH BÔNG CẢI CHAY (Trang 16)
CANH BÚN CHAY (Trang 7)
CANH CHUA CHAY (Trang 16)
CANH CHUA CHAY DÃ CHIẾN (Trang 16)
CANH ĐẬU HŨ CHAY (Trang 16)
CANH KHỔ QUA DỒN ĐẬU HŨ (Trang 16)
CANH MĂNG CHAY (Trang 16)
CANH NẤM ĐẬU PHỤ (Trang 22)
CANH RONG BIỂN (Trang 16)
CANH SAKÊ (Trang 24)
CANH SOUP ĐẬU HẠT CHAY (Trang 16)
CANH TÀU HŨ NẤU RAU CỦ CHAY (Trang 21)
CHÀ BÔNG CHAY BẰNG NẤM (Trang 25)
CHẢ CÁ MÈ CHAY (Trang 17)
CHẢ CHAY KHOAI MÔN (Trang 17)
CHẢ CHIÊN (Trang 17)
CHẢ BÒ NUỚNG CHAY (Trang 16)
CHẢ GIÒ BẮP CHAY (Trang 26)
CHẢ GIÒ BẮP TUƠI (Trang 23)
CHẢ GIÒ CHAY (Trang 17)
CHẢ GIÒ TÀU CHAY (Trang 17)
CHẢ GIÒ CHAY DA BÁNH TRÁNG VN (Trang 17)
CHẢ GIÒ RẾ (Trang 26)
CHẢ LỤA CHAY (Trang 5)
CHẢ LỤA, CHẢ CHIÊN CHAY (Trang 5)
CHẢ NHÂT NGUYỆT (Trang 17)
CHẢ NUỚNG CHAY (Trang 17)
CHẢ TÔM KHOAI MÔN CHAY (Trang 25)
CHÁO CHAY (Trang 9)
CHÁO & GỎI GÀ CHAY (Trang 9)
CHÁO THẬP CẨM CHAY (Trang 9)
CHEESEBURGER CHAY CHO BÉ (Trang 26)
CƠM BÍ RỢ CN (Trang 9)
CƠM CHIÊN BA MÀU (Trang 9)
CƠM CHIÊN KHÓM (Trang 9)
CƠM CHIÊN THÁI LAN (Trang 10)
CƠM CHIÊN THIÊN LONG TỰ (Trang 10)
CƠM LÁ SEN CHAY (Trang 10)
CƠM NẾP CHAY (Trang 10)
CƠM NIÊU CÁ MẶN (Trang 10)
CƠM TẤM BÌ CHẢ CHAY (Trang 10)
CƠM TẤM SUỜN BÌ (Trang 10)
CƠM THỊT NUỚNG (Trang 5)
CƠM TAY CẦM (Trang 26)
CUỐN LÁ LỐT CHAY (Trang 16)
CUỐN RAU CỦ CHAY (Trang 21)


Hình ảnh

DA TÀU HŨ KY KHO (Trang 17)
DIMSUM CHAY (Trang 17)
DỒI CHAY (Trang 23)
DỒI TRUỚNG KHO CHAY (Trang 17)
DỒI XẢ CHAY (Trang 20)
DƯA MÓN (Trang 26)


ĐẬU HŨ ÁP CHẢO (Trang 2)
DẬU HŨ BẮC KINH (Trang 2)
ĐẬU HŨ CHIÊN DÒN (Trang 2)
ĐẬU HŨ CHIÊN HÀNH (Trang 2)
ĐẬU HŨ CUỐN LÁ LỐT (Trang 25)
ĐẬU HŨ DỒN NHÂN RAU QUẢ (Trang 22)
ĐẬU HŨ KHAI NGỘ (Trang 2)
ĐÂU HŨ KHO CHAY ht(Trang 3)
ĐẬU HŨ KHO NUỚC TUƠNG (Trang 3)
ĐẬU HŨ KHO TUƠNG (Trang 21)
ĐẬU HŨ KHOAI MÔN HẤP TÀU XÌ (Trang 22)
ĐÂỤ HŨ LA HÁN (Trang 24)
ĐẬU HŨ LÀM TẠI NHÀ ĐƠN GIẢN (Trang 3)
ĐÂU HŨ NẤM SỐT DÂU HÀO (Trang 3)
ĐẬU HŨ NGŨ VỊ HUƠNG (Trang 3)
ĐẬU HŨ NHỒI THỊT CHAY (Trang 3)
ĐẬU HŨ RÁN TẨM HÀNH CHAY (Trang 3)
ĐẬU HŨ RANG MUỐI (Trang 3)
ĐẬU HŨ SỐT CAY (Trang 22)
ĐẬU HŨ SỐT CHUA NGỌT TẨM VỪNG (Trang 22)
ĐẬU HŨ SỐT NẤM KIM CHÂM (Trang 24)
ĐẬU HŨ SỐT RAU CỦ (Trang 24)
ĐÂU HŨ XÀO HẠNH NHÂN (Trang 2)
ĐẬU NGỰ XÀO BẮP NON VÀ NẤM (Trang 22)
ĐẬU XÀO RAU CỦ (Trang 12)
ĐỒ CHAY THẾ CHO THỊT (Trang 17)
ĐỒ CHAY XÀO THẬP CẨM (Trang 18)


Hình ảnh

GÀ CHIÊN NUGGETT CHAY (Trang 18)
GIÒ BÌ CHAY (Trang 5)
GIÒ THỦ CHAY (Trang 5)
GỎI BẠC HÀ (Trang 5)
GỎI BAO TỬ (Trang 5)
GỎI BẮP CẢI (Trang 5)
GỎI BẮP CHUỐI CHAY (Trang 6)
GOỈ BÒ BÓP THẤU (Trang 6)
GỎI BỒN BỒN CHAY (Trang 6)
GỎI BÔNG CẢI (Trang 6)
GỎI CỔ HỮ DỪA CHAY (Trang 6)
GỎI CUỐN (Trang 6)
GỎI CUỐN CẦU VÒNG (Trang 5)
GOỈ ĐU ĐỦ CHAY (Trang 6)
GOỈ MĂNG (Trang 6)
GỎI MÍT CHAY (Trang 6)
GỎI MỰC CHAY (Trang 6)
GỎI NGÓ SEN (Trang 6)
GOỈ RAU CÂU (Trang 6)
GỎI RAU MUỐNG (Trang 6)
GOỈ RONG BIỂN (Trang 21)
GỎI SỨA CHAY (Trang 6)
GỎI TIẾN VUA CHAY (Trang 7)


Hình ảnh

HẾN CHAY XÚC BÁNH TRÁNG (Trang 26)
HỦ TIẾU BÒ VIÊN CHAY (Trang 22)
HỦ TIẾU CHAY (Trang 8)
HỦ TIẾU NAM VANG CHAY (Trang 8)
HOÀNH THÁNH CHAY (Trang 9)
HOÀNH THÁNH KIM CHI CHIÊN DÒN (Trang 25)
HOÀNH THÁNH & MÌ TUƠI TƯ LÀM LẤY (Trang 9)
HOÀNH THÁNH VIÊN CHAY (Trang 9)
HỘT VỊT MUỐI CHAY (Trang 24)


KHO CHAY (Trang 20)
KHOAI MÔN VIÊN CHIÊN DÒN (Trang 17)
KIỂM (Trang 18)


Hình ảnh

LA HÁN CHAY (Trang 18)
LẪU CHAO CHAY (Trang 23)
LẪU CHAY BÁT BỬU (Trang 18)
LẪU CHUA CAY CHAY (Trang 23)
LẪU MẮM CHAY (Trang 18 &23)
LẪU NẤM CHAY (Trang 21 & 23)
LẪU THÁI CHAY (Trang 23)
LASAGNA (Trang 14)


MĂNG KHO (Trang 18)
MĂNG TÂY XÀO NẤM TUƠI (Trang 26)
MẮM CÀ PHÁO CHAY (Trang 23)
MẮM CHƯNG CHAY (Trang 2)
MẮM KHO CHAY (Trang 20)
MẮM NÊM CHAY (Trang 1)
MẮM THÁI (Trang 2)
MÌ CĂN NON XÀO CHUA NGỌT (Trang 19)
MÌ CĂN XÀO LÁ QUẾ (Trang 18)
MÌ CĂN XÀO SẢ ỚT (Trang 18)
MÌ CHAY (Trang 8)
MÌ CHAY XÀO DÒN (Trang 14)
MÌ LACAI CHAY (Trang 8)
MÌ TRÀ XANH VỚI MISO NGỌT (Trang 14)
MÌ TRÀ XANH VỚI RONG BIỂN (Trang 14)
MÌ UDON TÀU HŨ KY (Trang 8)
MÌ VỊT TIỀM CHAY (Trang 8)
MÌ GÀ TIỀM CHAY (Trang 8)
MÌ QUẢNG CHAY (Trang 9)
MÌ SPAGHETTI SAUCE CÀ CHUA (Trang 14)
MÌ XÀO CHAY (Trang 14)
MÌ Ý RAU XANH (Trang 13)
MÌ Ý NUỚNG CHAY (Trang 14)
MÌ Ý SỐT BÒ BẮM (Trang 14)
MÍT NON CHIÊN DÒN (Trang 20)
MÍT KHO CHAY (Trang 22)
MÍT NON KHO CHAY (Trang 20)
MUỚP DỒN TÀU HŨ (Trang 18)
MUỚP XÀO NẤM (Trang 21)


Hình ảnh

NẤM BÀO NGƯ XÀO VỪNG (Trang 21)
NẤM ĐÔNG CÔ XÀO LĂN (Trang 18)
NEM BƠ CHAY (Trang 21)
NEM CHUA CHAY (Trang 20)
NEM LỤI CHAY (Trang 25)
NỘM THẬP CẨM CHAY (Trang 21)
NUỚC MẮM CHAY BẰNG NUỚC TÁO (Trang 23)
NUỚC MẮM Ủ BẰNG ĐẬU NÀNH (Trang 2)


ỚT NHỒI CÁ BỒ ĐỀ (Trang 19)

Hình ảnh

PHỞ CHAY (Trang 8)
PHỞ VÒ VIÊN CHAY (Trang 23)


Hình ảnh

RAU CẢI BỐN MÀU (Trang 19)
RAU CẢI CHIÊN - TEMPURA (Trang 2)
RAU CẢI XÀO THẬP CẨM (Trang 19)
RAU CỦ THẬP CẨM XÀO CHAY (Trang 22)
RAU CỦ LUỘC (Trang 21)
RAU MUỐNG XÀO CHAO (Trang 19)
RUỘT GÀ PHÁ LẤU (Trang 20)
RUỘT HEO CHAY PHÁ LẤU (Trang 24)
RUÔT HEO CHIÊN DÒN CHAY (Trang 19)


Hình ảnh

SAKÊ CHIÊN DÒN (Trang 23)
SAKÊ CHIÊN DÒN (SNACK) (Trang 24)
SAKÊ HẦM DỪA (Trang 24)
SAKÊ KHO TỘ (Trang 24)
SAKÊ NẤU KIỂM (Trang 24)
SAKÊ UỚP XẢ CHIÊN (Trang 24)
SAKÊ XÀO (Trang 24)
SALAD KHOAI MÔN (Trang 19)
SATẾ CHAY (Trang 26)
SAUCE CÀ CHUA (Trang 19)
SOUTHERN HUSH PUPPY CHAY (Tran 19)
SPAGHETTI CHAY (Trang 13)
SPAGHETTI RAU XANH (Trang 13)
SỮA BẮP (Trang 26)
SUSHI CHAY (Trang 19 & 21)
SUỜN CHUA NGỌT CHAY (Trang 19)
SUỜN RAM MUỐI CHAY (Trang 19)
SUỜNG XÀO CHUA NGỌT TỪ MĂNG KHÔ (Trang 22)
SÚP THẬP CẨM (Trang 19)
SÚP VI CÁ CHAY (Trang 19)


Hình ảnh

TÀU HŨ BARBECUE (Trang 19)
TÀU HŨ CHIÊN DÒN NẤU MISO (Trang 20)
TÀU HŨ SÔT CÀ CHUA (Trang 20)
THÁI CUỐN (Trang 20)
THỊT BA RỌI XÀO MẮM RUỐC CHAY (Trang 4)
THỊT BÒ RA GU CHAY (Trang 6)
THỊT BÒ XÀO XẢ (Trang 5)
THỊT CHAY, BÍ ĐAO , CỦ HÀNH XỎ XÂU (Trang 24)
THỊT KHO MĂNG CHAY (Trang 4)
THỊT KHO TIÊU CHAY (Trang 4)
THỊT NẠC CHIÊN XẢ ỚT CHAY (Trang 4)
THỊT NUỚNG (Trang 5)
THỊT QUAY CHAY (Trang 4)
THỊT VỊT QUAY CHAY (Trang 5)
THỊT XÀO CHUA NGỌT CHAY (Trang 5)
TÔM CHIÊN DÒN CHAY (Trang 20)
TÔM HÙM CHAY (Trang 23)
TÔM RIM CHAY (Trang 20)
TRỨNG CHAY (Trang 5)
TRỨNG CHAY CHIÊN DÒN (Trang 20)


Hình ảnh

VÁNG ĐẬU (TÀU HŨ KY) CUỐN CỦ TỪ (Trang 24)
VỊT QUAY CHAY (Trang 8)
VÒ VIÊN CHAY (Trang 24)


Hình ảnh

XÁ XIÚ CHAY (Trang 4)
XÍU MẠI CHAY (Trang 13)
XIÚ MẠI THỊT VIÊN CHAY (Trang 13)
XÚC XÍCH CHAY (Trang 20)
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 3 Tháng 4 27, 2010 10:38 pm

CÁCH LÀM NUỚC CHẤM BÁNH BÈO, BÁNH XÈO, BÁNH ÍT TRẦN CHAY

Trộn chung:
củ kiệu băm nhỏ
nuớc cốt chanh
đuờng
nuớc lọc
nuớc tuơng hiệu Healthy boy
dưa củ cải, cà rôt ngâm chua ngọt
ớt bằm

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

MÓN CHAY

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 3 Tháng 4 27, 2010 10:41 pm

_____Cách làm ớt chua:
Công thức của Hinh Trần


Vật liệu:
Ớt Serano
dấm trắng
nước lạnh
đuờng
muối

Hình ảnh

Cách làm:
Mua ớt Serano, cắt mỏng ngang sớ, ngâm dấm để qua đệm trong tủ lạnh, đổ hết dấm đi. Nấu 1 phần dấm, 1 nước lạnh, ½ phần đường, 1 café muối để nguội rồi cho ớt vào để vào tủ lạnh ăn dần
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

MÓN CHAY

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 3 Tháng 4 27, 2010 10:44 pm

Hình ảnh

CÁCH LÀM RUƠU MAI QUÊ LỘ

VẬT LIỆU:
1 chai rượu Michiu-Lichen Hayward co. Calif, USA 750 ml Alcolhol 12
5 nhánh quế chi
10 cánh dại hồi
10 cái đinh hương

CÁCH LÀM:
Rang sơ trên lửa nhỏ cho thơm, để nguội rồi cho vào chai rượu để chỗ mát trong vòng 1 tuần là dùng được . Nhớ đừng mua loại Trung quốc sẽ không đúng mùi
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

MÓN CHAY

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 3 Tháng 4 27, 2010 10:49 pm

Hình ảnh
Ảnh 8mongonmoingay


NUỚC MẮM ME CHAY ( Tamarine soyce sauce )
CT ST


Vật liệu :
- 3 muỗng me
- 8 muỗng nước sôi
- 6 muỗng ăn đường
- nửa chén nước tương
- ớt bầm, bột ớt, thính, mè rang

Cách làm :
- cho me và nước sôi vào keo nhỏ ( jam), dùng nĩa quậy tan me, sau đó vớt xác me bỏ
- cho đường vào quậy tan
- cho nửa chén nước tương vào quậy đều
- cho ớt vào

kết quả được một keo nước mấm me vừa ngon, vừa chua của vị me, và nước hơi sền sệt . Để qua một đêm thì còn ngon nữa

anh bạn cho thêm ý kiến là nước mắm không đun sôi nước mắm me là ăn dễ bị đau bụng lắm đo. Người Thái hay ăn có cho thêm ớt bột và thính (gạo nếp rang tán nhỏ) cũng ngon lắm đó.

Thính bỏ vào trưóc khi ăn, khi đun sôi để lửa nhỏ (simmer) độ 5-10 phút, nước mắm sẽ trong và sánh, ưa nhìn hơn, nhớ hớt bọt khi nước sôi.
Hình ảnh
CÁCH LÀM NGŨ VỊ HUƠNG

VẬT LIỆU:
1 oz mỗi thứ:
dinh hương,tai vị, đại hồi,tiểu hồi, quế chi

CÁCH LÀM:
Tất cả rang lên, xay nát
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

MÓN CHAY

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 3 Tháng 4 27, 2010 10:51 pm

Hình ảnh
Ảnh mongontv

CÁCH LÀM NUỚC MẮM CHAY KIỂU 1 - NƯỚC TƯƠNG CHUA NGỌT

NGUYÊN LIỆU
- 1 cup trái thơm cắt nhỏ
- 2 tablespoons nước tương
- 1 trái chanh loại medium
- 1 tablespoon đường
- 1/2 tablespoon muối
- 1 teaspoon bột nêm chay
- 1 teaspoon ớt đỏ cay vừa, băm nhỏ
- 1 củ cà rốt nhỏ, cắt thành sợi nhỏ
- 1 cup nước lọc hay nước dừa Xiêm

CÁCH LÀM
- Thơm gọt vỏ, rửa sạch, bằm nhỏ vắt lấy nước.
- Trộn chung nước thơm, nước lọc, nước tương, đường, muối, bột nêm
- Nấu sôi, nêm vừa miệng ăn.
- Để nguội, chanh, cà rốt ngâm chua ngọt và ớt đỏ.
- Nếm vừa chua vừa ngọt là được.
( Theo Thư Viện Hoa Sen )
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

MÓN CHAY

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 4 28, 2010 3:12 pm

CÁCH LÀM NUỚC MẮM CHAY kiểu 2
CT ST


Hình ảnh
Ảnh Xaluan

VẬT LIỆU:
Nuớc khóm,
Pha nuớc dzừa coco
Nuớc tuơng chay (ít thôi)
Tỏi ớt bằm nhuyễn + chanh + đuờng + ớt

Kiếm mua loại nước tương hột, về chắt lấy nước trong, pha với thêm ít nước lọc, và lượng đường vừa khẩu vị, xong bắt lên bếp đun sôi, để nguội.

Khi nguội rùi thì có thể đổ lại vào chai để dùng dần cho những ngày ăn chay, rồi mỗi khi dùng thì đâm ớt, rót nước mắm chay ra, pha thêm ít đường hay mì chính tuỳ khẩu vị ngọt lạt.

(phần hột tương đừng bỏ uổng, dùng cho việc khác, như xay ra làm nước tương ăn lẩu nấm, hoặc dùng kho tàu khổ chiên, cũng ngon)
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

MÓN CHAY

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 4 28, 2010 3:14 pm

Hình ảnh

CÁCH LÀM NUỚC MẮM CHAY KIỂU 3:

Nước dùng (nuớc lèo chay công thức trang 17)lấy ra một tô để riêng , cho vào 1/2 muỗng hắc xì dầu cho có màu nước mắm hoặc có thể dùng nước màu dừa , bạn nêm thêm muối - đường - chanh ớt , kiệu chua vào nêm nếm theo khẩu vị , như vậy chúng ta có được chén nước mắm chay rất ngon dùng cho : cơm tấm, bánh xèo , bì cuốn ...
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

MÓN CHAY

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 4 28, 2010 3:15 pm

Hình ảnh

CÁCH LÀM NUỚC MẮM CHAY KIỂU 4 - HT

- 1 trái dừa xiêm hay 1 lon nước dừa tươi hay lon soda nước dừa (hoặc là nước thường), nấu sôi với chút muối, đường để nguội.
- Nước tương (loại mushroom, healthy boy)
- Ớt bằm
- Chanh gọt vỏ, vừa vắt lấy nước vừa lấy bựa chanh luôn.
- 1 củ cà rốt bào cọng nhỏ.
- 1 củ cải trắng xắt cọng nhỏ.
Chua ngọt theo sở thích. Ăn kèm với đồ chua (cà rồt & củ cải trắng cắt sơi nhỏ ngâm dấm đường)

CÁCH LÀM NUỚC MẮM CHAY ĐẶC BIỆT
KIỂU 5


Vật liệu & Cách làm:
-1 cup soda dừa
-Nửa trái khóm tươi (đừng dùng khóm họp sẽ không ngon),bằm nhỏ vắt lấy nước.
-2 muỗng canh đường ( Bỏ vào chảo với chút nước để thắng nước màu,thắng sau cho màu đừng đậm quá ,vừa vừa thôi để có màu nước mắm)
-2 muổng càfê bột nêm rau cải
-1/3 cup nước ấm ấm
-1 muỗng càfê muối

Các bạn có thể cho 1 tí chanh vào,và nêm nếm lại thêm cho vừa miệng.Chúc các bạn làm thành công.

Chú ý : Các bạn tuyệt đối đừng bỏ xì dầu vào vì nó sẽ bán hết mùi nước mắm chay.
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Re: MÓN CHAY

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 4 28, 2010 3:17 pm

Hình ảnh

CÁCH PHA CHẾ NUỚC TUƠNG - KIỂU 6

Vật Liệu
HEALTHY BOY BRAND
Mushroom Soya Sauce
Nước Tương Nấm Đông Cô
(còn có cả tiếng Thái và tiếng Tàu nữa)

CÁCH LÀM:
Nước tương chay ăn bún:
3 cup nước
1 cup đường trắng
1/4 cup dấm trắng
3/4 cup nước tương hiệu Healthy Boy
(ớt, củ kiệu, đồ chua thêm vô tuỳ hỉ)
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

MÓN CHAY

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 4 28, 2010 3:21 pm

Hình ảnh

MẮM NÊM CHAY - CÁCH LÀM 1:
CT ST


Vật liệu:
• 1 muỗng canh dầu ô-liu
• 4 oz hay 3 tép sả tươi*, băm nhuyễn
• 1 hộp (8 oz.) khóm bằm nhuyễn (crushed pineapple)
• 1 chai (8 oz.) tương Cự Đà*
• ¾ chén nước dừa lon Coco Rico*, khui sẵn trước nửa tiếng
• 2 muỗng canh bơ đậu phộng mịn (creamy peanut butter)
* Có thể tìm mua tại tiệm thực phẩm Á Đông

Thực hiện:
1. Ðặt 1 nồi trung bình với dầu ô-liu lên bếp lửa trung bình. Chờ dầu nóng, cho sả vào xào hơi vàng. Cho khóm vào đảo sơ cho sắc lại. Lắc chai tương Cự Đà cho đều rồi cho vào nồi.
2. Vặn lửa cao lên cho tương sôi. Sau đó, vặn bớt lửa rồi cho nước dừa Coco Rico vào. Chờ sôi lại lần nữa, vớt bọt. Cho thêm bơ đậu phộng vào. Khuấy đều. Nhắc khỏi bếp cho nguội bớt. Có thể cho thêm ớt tươi thái lát mỏng vào để mắm nêm chay thêm hương vị.
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 4 28, 2010 3:23 pm

Hình ảnh
Ảnh ChơnNghiêm tịnh quán


CÁCH LÀM MẮM NÊM KIỂU 2:

VÂT LIỆU:
1 muỗng canh dầu ô-liu
4 oz hay 3 tép sả tươi*, băm nhuyễn
1 hộp (8 oz.) khóm bằm nhuyễn (crushed pineapple)
1 chai (8 oz.) tương Cự Đà*
¾ chén nước dừa lon Coco Rico*, khui sẵn trước nửa tiếng
2 muỗng canh bơ đậu phộng mịn (creamy peanut butter)

Thực hiện :
Ðặt 1 nồi trung bình với dầu ô-liu lên bếp lửa trung bình. Chờ dầu nóng, cho sả vào xào hơi vàng. Cho khóm vào đảo sơ cho sắc lại. Lắc chai tương Cự Đà cho đều rồi cho vào nồi.

Vặn lửa cao lên cho tương sôi. Sau đó, vặn bớt lửa rồi cho nước dừa Coco Rico vào. Chờ sôi lại lần nữa, vớt bọt. Cho thêm bơ đậu phộng vào. Khuấy đều. Nhắc khỏi bếp cho nguội bớt. Có thể cho thêm ớt tươi thái lát mỏng vào để mắm nêm chay thêm hương vị.


Hình ảnh

CÁCH LÀM MẮM NÊM CHAY KIỂU 3:

Vật liêu:
1 cup thơm (dứa) băm nhỏ
8 muỗng chao
2 muỗng canh tuơng cự đà

Thực hiện:
Xay nát trong máy sinh tố (hoặc xay lợn cợn tuỳ ý)
Cho chảo nóng thêm vào chảo 2 muỗng canh dầu ăn
2 muỗng canh xả bầm vào chảo xào lên cho thơm
2 muỗng canh gia vị vịt nấu chao
đổ vào dung dịch có thơm xay ở trên
đảo lên cho đều, rồi nấu sôi, để nguội
cất vào tủ lạnh ăn dần
khi ăn nêm thêm chanh, ớt tuỳ ý

(tham khảo: nghethuatnauanchay@gmail.com)
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

MÓN CHAY

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 5 Tháng 4 29, 2010 12:04 am

Hình ảnh

CÁCH LÀM MẮM RUỐC CHAY - KIỂU 1
CT ST


Vật liệu:
- 1 hủ chao đỏ nhỏ chừng 4 muổng súp
- 1 muổng súp đường.
- 1 tép boa rô
- 3 tép xả, xắt mỏng và bằm nhuyển
- 2 muổng súp dầu ăn.

Cách làm:
Đổ dầu vào nồi, đợi cho dầu nóng, bỏ boa rô vào, xào sơ xong để xã vào, cho đến khi xã bắt đầu có mùi thơm, bỏ chao đỏ vào, đường vào, chừng 3 đến 5 phút thì bắt nồi mắm xuống, để ruốc vào trong một cái keo , để vào tủ lạnh dùng được lâu ngày
Ruốc chắm với rau, cải và dưa leo dùng với cơm trắng
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

MÓN CHAY

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 5 Tháng 4 29, 2010 12:06 am

CÁCH LÀM MẮM RUỐC CHAY - KIỂU 2

Hình ảnh

Vật Liệu :
1 hủ chao chùa nhỏ
1 hủ tương hột nhỏ xay nhuyễn
xả + Ớt trái bằm
poireau băm nhuyễn
Sauce cà chua một muỗng canh

Gia vị : dầu ăn,tiêu,đường,bột ngọt

Cách làm :
Bắc chảo dầu khử poireau cho vàng thơm,xong cho xả + ớt bằm nhuyễn vào xào cho vàng thơm thì cho tương hột xay nhuyễn + Chao tán nhuyễn vào + sauce cà chua + chút nước lã cho đừng đặc quá, nêm nhiều đường + chút bột ngọt cho vừa ăn , xào một chút là xong.
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

MÓN CHAY

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 5 Tháng 4 29, 2010 12:08 am

CÁCH LÀM MẮM RUỐC CHAY - KIỂU 3

Hình ảnh

Vật liệu :
1 hủ tương hột nhỏ
1/2 hủ tương hột xay
3 muỗng đầy bơ đậu phọng
1 củ gừng nhỏ băm nhuyễn
vài cây xả + ớt trái tươi đỏ bằm chung cho nhuyễn
đường cát

Cách làm :
Cho dầu vào nồi phi vàng xã + ớt bằm thì cho gừng vào xào cho đến khi xả ớt vàng thơm cùng với mùi gừng thì cho 2 loại tương hột vào trộn đều với lửa nhỏ,cho nhiều đường vào nếm mặn ngọt vừa khẩu vị,đợi sôi cho hỗn hợp trên đặc và đường thấm vào tương,sau cùng cho bơ đậu phọng vào trộn đều lên,nêm nếm lại lần nữa ,nấu khoảng thêm 10' nữa thì tắt lửa. Để thật nguội cho vào hủ để trong tủ lạnh ăn dần. Khi ăn kèm dưa leo + đậu phọng rang nguyên hột rất ngon.
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Trang kế tiếp

Quay về ÂM THỰC - HINH TRẦN

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách