Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

ỦY BAN LIÊN KẾT NGUỜI VIỆT QG GẶP GỠ HĐ THÀNH PHỐ HOUSTON

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 1 27, 2013 10:28 pm
gửi bởi hinhtran


Diễn Đàn Houston - Ls. Hoàng Duy Hùng meet Nguyễn Thanh Sơn
http://www.youtube.com/watch?v=5OftXcuoUhc
http://www.youtube.com/watch?v=xInsXFBsk0M
http://www.youtube.com/watch?v=UKP4Dm2iVcw
http://www.youtube.com/watch?v=kNj-QLfAOQM
ĐẤU TRANH TRỰC DIỆN - ĐỨC NGUYỄN aka ĐỨC ĐẦU BẠC
http://www.youtube.com/watch?v=J7Q6Pp_PJuQ&feature=plcp
Ông Hoàng Duy Hùng meet Nguyễn Thanh Sơn
http://www.youtube.com/watch?v=EWNWfJ4oh9A&feature=plcp
Ông Võ Đức Quang trực diện
http://www.youtube.com/watch?v=I-g3r_mjTkc&feature=plcp
BYN-TV - Đỗ Minh Đức "ĐẤU TRANH TRỰC DIỆN"
http://www.youtube.com/watch?v=NyJRqcYeH_M
BYN-TV - Ls. Hoàng Duy Hùng
http://www.youtube.com/watch?v=Kn3wd2YD9H4

THE VIETNAMESE COMMUNITY OF HOUSTON & VICINITY
BOARD OF SUPERVISORS
Meet with group on Thursday January 24th, 2013