Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

THỦ LĨNH VÂY LỬA (HD)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 8 14, 2015 12:32 am
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=opp1EOR3YXY
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/opp1EOR3YXY

Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=wM7HISCoTVY
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/wM7HISCoTVY

Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=wM7HISCoTVY
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/wM7HISCoTVY

CHÚ Ý:
Nếu quý vị dùng video post trong hinhtran.com bằng YouTube, quý vị sẽ không miễn cuỡng bị xem quảng cáo, nhưng nếu xem trực tiếp từ YouTube quý vị sẽ bị trở ngại gián đoạn xem quảng cáo cuả YouTube.
Nếu quý vị click vào link xem chế độ toàn màn hình, quý vị sẽ dùng mũi tên cuả con chuột và kéo bất cứ góc cạnh nào ra sẽ làm cho màn hình lớn theo ý bạn muốn. Nhưng quý vị muốn chế độ toàn màn hình quý vị chỉ cần double click, quý vị sẽ đuơc xem chế độ toàn màn hình.