Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

TÂY DU KÝ HÀI 2 - THE GROW 2

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 9 16, 2015 1:21 am
gửi bởi hinhtran
CHÚ Ý:
Nếu quý vị dùng video post trong hinhtran.com bằng YouTube, quý vị sẽ không miễn cuỡng bị xem quảng cáo, nhưng nếu xem trực tiếp từ YouTube quý vị sẽ bị trở ngại gián đoạn xem quảng cáo cuả YouTube.
Nếu quý vị click vào link xem chế độ toàn màn hình, quý vị sẽ dùng mũi tên cuả con chuột và kéo bất cứ góc cạnh nào ra sẽ làm cho màn hình lớn theo ý bạn muốn. Nhưng quý vị muốn chế độ toàn màn hình quý vị chỉ cần double click, quý vị sẽ đuơc xem chế độ toàn màn hình.

TÂY DU KÝ HÀI 2 - THE GROW 2

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 9 16, 2015 1:22 am
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=s6cMtIk2F6k
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/s6cMtIk2F6k