Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

BỘT PHÉP MÀU

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 9 18, 2015 12:17 am
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=h254xuzqX9M
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/h254xuzqX9M

BỘT PHÉP MÀU

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 1 01, 2016 2:30 am
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=NalEHgrRwUU
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/NalEHgrRwUU