Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

THREE LITTLE KITTENS NURSERY RHYMES

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 11 25, 2015 6:58 am
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=WeO7IdvqMZk
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/WeO7IdvqMZk

CHÚ Ý:
Nếu quý vị dùng video post trong hinhtran.com bằng YouTube, quý vị sẽ không miễn cuỡng bị xem quảng cáo, nhưng nếu xem trực tiếp từ YouTube quý vị sẽ bị trở ngại gián đoạn xem quảng cáo cuả YouTube.


ATTENTION:
If you watch video posted in hinhtran.com by YouTube, , you are not obligated to watch advertisement, but if you watch video direct by YouTube, your video will be interupted by You Tube’s ad.