TRANH NHI ĐỒNG THẾ GIỚI

Xin mời các bé vào xem phònng tranh dành cho các em

TRANH NHI ĐỒNG THẾ GIỚI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 3 30, 2014 9:11 pm

MỤC LỤC
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

TRANH NHI ĐỒNG THẾ GIỚI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 3 30, 2014 9:12 pm

Hình ảnh

Hassan Mohamed Abdalla (8 năm), Madraset Al Giza Al Thanawa, Madraset, Ai Cập
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

TRANH NHI ĐỒNG THẾ GIỚI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 3 30, 2014 9:13 pm

Hình ảnh

Danawit Dereje (9 tuổi), BeteSeb Academy, Addis Abeba, Ethiopia
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

TRANH NHI ĐỒNG THẾ GIỚI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 3 30, 2014 9:13 pm

Hình ảnh

Baldi Erij (13 tuổi), Viện Privée Laghmani, Sidi Dhrif, Tunisia
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

TRANH NHI ĐỒNG THẾ GIỚI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 3 30, 2014 9:14 pm

Hình ảnh

Jeanne Leroy (12 tuổi), La Trường Pointe Rue học, Mahé, Seychelles
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

TRANH NHI ĐỒNG THẾ GIỚI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 3 30, 2014 9:15 pm

Hình ảnh

Medal:
Alikhanian Esma Arturi (13 years), Detskaia khudozhestvennaia shkola O. Sharambeiana, Dilizhan, Armenia
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

TRANH NHI ĐỒNG THẾ GIỚI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 3 30, 2014 9:16 pm

Hình ảnh

A medal to the school for their collection of paintings:
Arzumanian Serëzha Samveli (12 years), Detskaia khudozhestvennaia shkola O. Sharambeiana, Dilizhan, Armenia
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

TRANH NHI ĐỒNG THẾ GIỚI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 3 30, 2014 9:16 pm

Hình ảnh

A medal to the school for their collection of paintings:
Kazarian Lia Pogosi (12 years), Detskaia khudozhestvennaia shkola O. Sharambeiana, Dilizhan, Armenia
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

TRANH NHI ĐỒNG THẾ GIỚI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 3 30, 2014 9:17 pm

Hình ảnh

A medal to the school for their collection of paintings:
Martirosian Milena Artaki (13 years), Detskaia khudozhestvennaia shkola O. Sharambeiana, Dilizhan, Armenia
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

TRANH NHI ĐỒNG THẾ GIỚI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 3 30, 2014 9:18 pm

Hình ảnh

A medal to the school for their collection of paintings:
Kazarian Gor Patvakani (12 years), Detskaia khudozhestvennaia shkola O. Sharambeiana, Dilizhan, Armenia
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

TRANH NHI ĐỒNG THẾ GIỚI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 3 30, 2014 9:19 pm

Hình ảnh

A medal to the school for their collection of paintings:
Ogannisian Anna Kareni (10 years), Detskaia khudozhestvennaia shkola O. Sharambeiana, Dilizhan, Armenia
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

TRANH NHI ĐỒNG THẾ GIỚI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 3 30, 2014 9:19 pm

Hình ảnh

Honourable mention:
Hakobjan Nona Rudiki (11 years), Mittlerer Schule A. Jeghiasarjan No. 2, Nerkin Getaschen, Armenia
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

TRANH NHI ĐỒNG THẾ GIỚI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 3 30, 2014 9:20 pm

Hình ảnh

Honourable mention:
Arutiunian Nare Vartanovna (14 years), National Children´s Library after Khnko-Aper, Yerevan, Armenia
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

TRANH NHI ĐỒNG THẾ GIỚI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 3 30, 2014 9:21 pm

Hình ảnh

Honourable mention:
Astvatsatryan Michael (10 years), Educational complex Armenian national lycee after Anania Shirakatsy, Yerevan, Armenia
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

TRANH NHI ĐỒNG THẾ GIỚI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 3 30, 2014 9:24 pm

Hình ảnh

Medal:
Abdullayeva Rena Elman (10 years), Children´s Art School, Saray, Azerbaijan
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Trang kế tiếp

Quay về PHÒNG TRANH NHI ĐỒNG

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách