TRÒ CHƠI TÂM LÝ TRẺ EM

Khéo tay bé tự làm lấy đồ chơi bằng giấy

TRÒ CHƠI TÂM LÝ TRẺ EM

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 2 24, 2010 4:42 pm

Hình ảnh


http://www.kidspsych.org/index1.html

Welcome, Parents!

We hope that you and your children are enjoying KidsPsych! This site was put together as a vehicle for you to spend quality time with your children, and to help them with cognitive thinking skills, deductive reasoning, and also just to have some fun! It is our hope that as you and your children play these games, you will talk about the skills used in each activity. Each game has information about its objectives, and this may help you to understand more about your child's development and cognitive thinking skills.

Sometimes it's difficult to talk about certain situations...

Sometimes, though, it's difficult to talk with your children about certain situations—such as the death of a loved one, physical disabilities, depression, and self-esteem. Eleven years ago, Magination Press was created out of a desire to publish innovative books that would help children deal with the many problems they face as they grow up. Written for ages 4 through 18, these books deal with topics ranging from the everyday—nightmares, bedwetting, attention deficit disorder, asthma—to the more serious problems, such as divorce, death, serious injury or illness, autism, phobias, and much more.

Written by mental health professionals

All of our books are written by mental health professionals or those who work closely with them and with children. Each comes with an introductory section to help guide parents, therapists, social workers, and teachers in using the book. Magination books are not preachy or didactic: They feature sensitive, lively, sometimes humorous writing, along with exquisite, evocative illustrations. In fact, you might recognize some of the characters from KidsPsych in the Magination Press books. Take a look at the Magination Press site—some of the books you can start reading together online!


Welcome, Cha mẹ!

Chúng tôi hy vọng rằng bạn và con bạn đang thưởng thức KidsPsych! Trang web này đã được đặt cùng nhau như một phương tiện để bạn dành thời gian chất lượng với con cái của bạn, và để giúp họ với các kỹ năng tư duy nhận thức, suy luận suy luận, và cũng chỉ để có một số niềm vui! Chúng tôi hy vọng rằng khi bạn và con bạn chơi những trò chơi này, bạn sẽ nói về những kỹ năng được sử dụng trong mỗi hoạt động. Mỗi trò chơi có thông tin về các mục tiêu của nó, và điều này có thể giúp bạn hiểu thêm về kỹ năng tư duy phát triển và nhận thức của con bạn.

Đôi khi rất khó để nói về những tình huống nhất định ...

Đôi khi, tuy nhiên, rất khó để nói chuyện với con cái của bạn về những tình huống nhất định - chẳng hạn như cái chết của người thân, khuyết tật thể chất, trầm cảm và lòng tự trọng. Mười một năm trước, Magination Press được tạo ra từ mong muốn xuất bản những cuốn sách sáng tạo có thể giúp trẻ đối phó với nhiều vấn đề mà chúng phải đối mặt khi chúng lớn lên. Được viết cho các lứa tuổi từ 4 đến 18, những cuốn sách này đề cập đến các chủ đề khác nhau, từ các cơn ác mộng hàng ngày, bedwetting, rối loạn thiếu tập trung, hen suyễn đến các vấn đề nghiêm trọng hơn như ly dị, tử vong, thương tích nghiêm trọng hoặc bệnh tật, tự kỷ, ám ảnh và nhiều hơn.

Viết bởi các chuyên gia sức khỏe tâm thần

Tất cả các cuốn sách của chúng tôi được viết bởi các chuyên gia sức khỏe tâm thần hoặc những người làm việc chặt chẽ với họ và với trẻ em. Mỗi phần có phần giới thiệu để giúp hướng dẫn phụ huynh, nhà trị liệu, nhân viên xã hội và giáo viên sử dụng cuốn sách. Sách đạo đức không phải là thuyết giảng hay giáo khoa: Chúng có tính năng văn bản nhạy cảm, sống động, đôi khi hài hước, cùng với các minh họa tinh tế, gợi cảm. Trong thực tế, bạn có thể nhận ra một số nhân vật từ KidsPsych trong sách Magination Press. Hãy xem trang web Magination Press - một số cuốn sách bạn có thể bắt đầu đọc trực tuyến cùng nhau!


Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Quay về BÉ XẾP ĐỒ CHƠI

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron