TRANG GẤP GIẤY - ORIGAMI

Khéo tay bé tự làm lấy đồ chơi bằng giấy

TRANG GẤP GIẤY - ORIGAMI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 2 24, 2010 4:49 pm

Hình ảnh

http://www.oriland.com/studio/main.asp
Xin click vào trang này để xem cách huớng dẫn gấp giấy

Hình ảnh
http://www.oriland.com/studio/gallery.asp?ID=Animals
Trang gấp giấy làm thiên nga

Hình ảnh
http://www.oriland.com/studio/gallery.asp?ID=Boxes
Trang gấp giấy làm hộp

Hình ảnh
http://www.oriland.com/studio/gallery.asp?ID=Bureau
Trang làm tài liệu cho văn phòng
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 32529
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Re: TRANG GẤP GIẤY - ORIGAMI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 2 24, 2010 4:50 pm

Origami is the traditional Japanese art of paper folding. The goal of this art is to create a representation of an object using geometric folds and crease patterns preferably without the use of gluing or cutting the paper, and using only one piece of paper.

Won Park is the master of Origami. He is also called the "money folder", a practitioner of origami whose canvas is the United States Dollar Bill. By bending, twisting, and folding, he creates life-like shapes in stunning detail.
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 32529
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Re: TRANG GẤP GIẤY - ORIGAMI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 2 24, 2010 4:50 pm

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 32529
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Re: TRANG GẤP GIẤY - ORIGAMI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 2 24, 2010 4:50 pm

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 32529
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Re: TRANG GẤP GIẤY - ORIGAMI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 2 24, 2010 4:51 pm

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 32529
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Re: TRANG GẤP GIẤY - ORIGAMI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 2 24, 2010 4:51 pm

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 32529
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Re: TRANG GẤP GIẤY - ORIGAMI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 2 24, 2010 4:51 pm

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 32529
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Re: TRANG GẤP GIẤY - ORIGAMI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 2 24, 2010 4:52 pm

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 32529
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Re: TRANG GẤP GIẤY - ORIGAMI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 2 24, 2010 4:52 pm

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 32529
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Re: TRANG GẤP GIẤY - ORIGAMI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 2 24, 2010 4:53 pm

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 32529
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm


Quay về BÉ XẾP ĐỒ CHƠI

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách