ĐỘC ĐÁO BỘ TỨ LINH BẰNG TRÁI CÂY TẠI HỘI HOA XUÂN SÀI GÒN 20

Nơi chưng bày những tác phẩm độc đáo được ráp nối , điêu khắc , kết hợp từ những cây trái , rau quả của những nghệ nhân khắp nơi

ĐỘC ĐÁO BỘ TỨ LINH BẰNG TRÁI CÂY TẠI HỘI HOA XUÂN SÀI GÒN 20

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 12, 2007 4:48 am

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 30737
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 12, 2007 4:48 am

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 30737
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 12, 2007 4:49 am

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 30737
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 12, 2007 4:49 am

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 30737
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

ĐỘC ĐÁO BỘ TỨ LINH BẰNG TRÁI CÂY TẠI HỘI HOA XUÂN SÀI GÒN 20

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 2 Tháng 4 18, 2016 11:45 pm

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 30737
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

ĐỘC ĐÁO BỘ TỨ LINH BẰNG TRÁI CÂY TẠI HỘI HOA XUÂN SÀI GÒN 20

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 2 Tháng 4 18, 2016 11:49 pm

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 30737
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

ĐỘC ĐÁO BỘ TỨ LINH BẰNG TRÁI CÂY TẠI HỘI HOA XUÂN SÀI GÒN 20

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 2 Tháng 4 18, 2016 11:49 pm

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 30737
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

ĐỘC ĐÁO BỘ TỨ LINH BẰNG TRÁI CÂY TẠI HỘI HOA XUÂN SÀI GÒN 20

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 2 Tháng 4 18, 2016 11:50 pm

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 30737
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

ĐỘC ĐÁO BỘ TỨ LINH BẰNG TRÁI CÂY TẠI HỘI HOA XUÂN SÀI GÒN 20

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 2 Tháng 4 18, 2016 11:51 pm

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 30737
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

ĐỘC ĐÁO BỘ TỨ LINH BẰNG TRÁI CÂY TẠI HỘI HOA XUÂN SÀI GÒN 20

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 2 Tháng 4 18, 2016 11:52 pm

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 30737
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

ĐỘC ĐÁO BỘ TỨ LINH BẰNG TRÁI CÂY TẠI HỘI HOA XUÂN SÀI GÒN 20

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 2 Tháng 4 18, 2016 11:52 pm

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 30737
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm


Quay về NGHỆ THUẬT TỪ CÂY TRÁI , RAU QUẢ

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách