VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 (SEASON 8)

Trang dành cho hoa hậu Việt Nam khắp toàn cầu

Điều hành viên: tam35

VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 (SEASON 8)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 7 Tháng 6 24, 2017 6:02 pm

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 28943
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 (SEASON 8)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 7 Tháng 6 24, 2017 6:04 pm

Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 28943
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 (SEASON 8)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 7 Tháng 6 24, 2017 6:06 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=oGwaoOqZSZg
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/oGwaoOqZSZg

VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 | SEASON 8| TẬP 01 | FULL HD (24/06/2017)
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 28943
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 (SEASON 8)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 7 Tháng 7 01, 2017 6:39 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=XjjP7YZknk8
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/XjjP7YZknk8

VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 | SEASON 8| EPISODE 02 | FULL HD (01/07/2017)
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 28943
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 (SEASON 8)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 7 09, 2017 7:44 amLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=G0r-wj4YOeE
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/G0r-wj4YOeE

VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 | SEASON 8| EPISODE 03 | FULL HD (08/07/2017)
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 28943
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 (SEASON 8)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 7 Tháng 7 15, 2017 10:42 amLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=zXi_R2IjiQQ
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/zXi_R2IjiQQ

VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 | SEASON 8| EPISODE 04 | FULL HD (15/07/2017)
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 28943
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 (SEASON 8)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 7 Tháng 8 05, 2017 6:52 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=I-62XD7DFgY
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/I-62XD7DFgY

VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 | SEASON 8| EPISODE 05 | FULL HD (22/07/2017)
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 28943
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 (SEASON 8)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 7 Tháng 8 05, 2017 6:53 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=L06G1r6ulxE
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/L06G1r6ulxE

VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 | SEASON 8| EPISODE 06 | FULL HD (29/07/2017)
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 28943
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 (SEASON 8)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 7 Tháng 8 05, 2017 6:53 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=0jUs-5pPjjc
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/0jUs-5pPjjc

VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 | SEASON 8| EPISODE 07 | FULL HD (05/08/2017)
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 28943
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 (SEASON 8)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 7 Tháng 8 12, 2017 11:07 amLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=nHcO1PEi9lk
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/nHcO1PEi9lk

VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 | SEASON 8| EPISODE 08 | FULL HD (12/08/2017)
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 28943
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 (SEASON 8)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 2 Tháng 9 11, 2017 9:57 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=Xwrn7xWZml4
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/Xwrn7xWZml4

VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 | SEASON 8| EPISODE 09 | FULL HD (19/08/2017)
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 28943
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 (SEASON 8)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 2 Tháng 9 11, 2017 9:59 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=X-aIlSpNQCg
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/X-aIlSpNQCg

VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 | SEASON 8| EPISODE 10 | FULL HD (26/08/2017)
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 28943
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 (SEASON 8)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 2 Tháng 9 11, 2017 10:01 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=jTeZsttJRx8
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/jTeZsttJRx8

VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 | SEASON 8| EPISODE 11 | FULL HD (02/09/2017)
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 28943
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 (SEASON 8)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 2 Tháng 9 11, 2017 10:04 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=So6FRRwAA40
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/So6FRRwAA40

CHUNG KẾT VIETNAM'S NEXT TOP MODEL 2017 ALL STARS
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 28943
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm


Quay về HOA HÂU VIỆT NAM

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách