THE FACE OF VIET NAM -GUƠNG MẶT THUƠNG HIỆU VIETNAM 2017

Trang dành cho hoa hậu Việt Nam khắp toàn cầu

Điều hành viên: tam35

THE FACE OF VIET NAM -GUƠNG MẶT THUƠNG HIỆU VIETNAM 2017

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 6 11, 2017 8:02 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=JtRhoJPAd08
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/JtRhoJPAd08

[8VBIZ] - Hà Hồ, Phạm Hương, Lan Khuê hợp lực phản pháo tin đồn xích mích | Họp báo The Face [FULL]
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THE FACE OF VIET NAM -GUƠNG MẶT THUƠNG HIỆU VIETNAM 2017

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 6 11, 2017 8:04 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=OcD_oPWoTZ0
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/OcD_oPWoTZ0

Phần Lựa Chọn Thí Sinh Vào Đội - Tập 1 | The Face Vietnam 2017
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THE FACE OF VIET NAM -GUƠNG MẶT THUƠNG HIỆU VIETNAM 2017

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 6 11, 2017 8:10 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=i9nFRcKPA4I
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/i9nFRcKPA4I

The Face Vietnam 2017 - Tập 1 Full | Gương Mặt Thương Hiệu mùa 2
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THE FACE OF VIET NAM -GUƠNG MẶT THUƠNG HIỆU VIETNAM 2017

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 6 18, 2017 7:11 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=PqS8kZK-Ci8
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/PqS8kZK-Ci8

The Face Vietnam 2017 - Tập 2 Full | Gương Mặt Thương Hiệu mùa 2
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THE FACE OF VIET NAM -GUƠNG MẶT THUƠNG HIỆU VIETNAM 2017

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 6 25, 2017 11:07 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=W4pLHndmbbk
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/W4pLHndmbbk

The Face Vietnam 2017 - Tập 3 Full | Gương Mặt Thương Hiệu mùa 2
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THE FACE OF VIET NAM -GUƠNG MẶT THUƠNG HIỆU VIETNAM 2017

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 7 02, 2017 11:09 amLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=k6BYZX7CtWc
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/k6BYZX7CtWc

The Face Vietnam 2017 - Tập 4 Full | Gương Mặt Thương Hiệu mùa 2
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THE FACE OF VIET NAM -GUƠNG MẶT THUƠNG HIỆU VIETNAM 2017

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 7 09, 2017 10:10 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=GMp4h_4k_ZA
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/GMp4h_4k_ZA

The Face Vietnam 2017 - Tập 5 Full | Gương Mặt Thương Hiệu mùa 2
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THE FACE OF VIET NAM -GUƠNG MẶT THUƠNG HIỆU VIETNAM 2017

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 7 16, 2017 4:32 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=Zfz7QdkBvGA
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/Zfz7QdkBvGA

The Face Vietnam 2017 - Tập 6 Full | Gương Mặt Thương Hiệu mùa 2
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THE FACE OF VIET NAM -GUƠNG MẶT THUƠNG HIỆU VIETNAM 2017

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 7 Tháng 8 05, 2017 6:59 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=LdjVo88nGD0
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/LdjVo88nGD0

The Face Vietnam 2017 - Tập 7 Full | Gương Mặt Thương Hiệu mùa 2
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THE FACE OF VIET NAM -GUƠNG MẶT THUƠNG HIỆU VIETNAM 2017

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 7 Tháng 8 05, 2017 7:01 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=xXHMPRw8CEk
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/xXHMPRw8CEk

The Face Vietnam 2017 - Tập 8 Full | Gương Mặt Thương Hiệu mùa 2
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THE FACE OF VIET NAM -GUƠNG MẶT THUƠNG HIỆU VIETNAM 2017

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 8 13, 2017 8:11 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=C-6v-b357wM
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/C-6v-b357wM

The Face Vietnam 2016 - Tập 9 Full | Gương Mặt Thương Hiệu [Official]
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THE FACE OF VIET NAM -GUƠNG MẶT THUƠNG HIỆU VIETNAM 2017

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 8 13, 2017 8:13 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=VBQ3C432SRg
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/VBQ3C432SRg

The Face Vietnam 2017 - Tập 10 Full | Gương Mặt Thương Hiệu mùa 2
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THE FACE OF VIET NAM -GUƠNG MẶT THUƠNG HIỆU VIETNAM 2017

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 6 Tháng 8 25, 2017 12:58 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=wQwstb7LdpA
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/wQwstb7LdpA

The Face Vietnam 2017 - Tập 11 Full | Gương Mặt Thương Hiệu mùa 2
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THE FACE OF VIET NAM -GUƠNG MẶT THUƠNG HIỆU VIETNAM 2017

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 8 27, 2017 5:36 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=nuIKLdyUfpY

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/nuIKLdyUfpY

The Face Vietnam 2017: Tập 12 FULL (Chung Kết) | Gương Mặt Thương Hiệu Mùa 2
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

THE FACE OF VIET NAM -GUƠNG MẶT THUƠNG HIỆU VIETNAM 2017

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 8 27, 2017 5:39 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=l0tgf65mzz4

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/l0tgf65mzz4

Tóc Tiên quét sạch đêm chung kết THE FACE cùng 3 vị HLV với hit mới
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm


Quay về HOA HÂU VIỆT NAM

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron