CHUƠNG TRÌNH TRI ÂN TPB-VNCH "BÊN NHAU ĐI NỐT CUỘC ĐỜI

Những hoạt động sinh hoạt của các cựu chiến binh quân lực Việt Nam Cộng hoà ở trang này

CHUƠNG TRÌNH TRI ÂN TPB-VNCH "BÊN NHAU ĐI NỐT CUỘC ĐỜI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 1 07, 2018 2:24 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=ZnmWJoOevM4

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/ZnmWJoOevM4

Chương trình Tri Ân TPB-VNCH "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" Xuân 2018, sáng 26.12.2017
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

CHUƠNG TRÌNH TRI ÂN TPB-VNCH "BÊN NHAU ĐI NỐT CUỘC ĐỜI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 1 07, 2018 2:26 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=MUwLMwiLnTc

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/MUwLMwiLnTc

Chương trình Tri Ân TPB-VNCH "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" Xuân 2018, sáng 27.12.2017 phần 1
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

CHUƠNG TRÌNH TRI ÂN TPB-VNCH "BÊN NHAU ĐI NỐT CUỘC ĐỜI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 1 07, 2018 2:30 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=tgq8cG6tuKQ

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/tgq8cG6tuKQ

Chương trình Tri Ân TPB-VNCH "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" Xuân 2018, sáng 27.12.2017 phần 2
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

CHUƠNG TRÌNH TRI ÂN TPB-VNCH "BÊN NHAU ĐI NỐT CUỘC ĐỜI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 1 07, 2018 2:32 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=jUSQJDVM8dE

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/jUSQJDVM8dE

Chương Trình Tri Ân TPB- VNCH "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" Xuân 2018, chiều 28.12.2017 - phần 1
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

CHUƠNG TRÌNH TRI ÂN TPB-VNCH "BÊN NHAU ĐI NỐT CUỘC ĐỜI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 1 07, 2018 2:34 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=_3PS2TVix74

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/_3PS2TVix74

Chương Trình Tri Ân TPB- VNCH "Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời" Xuân 2018, chiều 28.12.2017 - phần 2
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

CHUƠNG TRÌNH TRI ÂN TPB-VNCH "BÊN NHAU ĐI NỐT CUỘC ĐỜI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 1 07, 2018 2:54 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=YBOn2No_fjQ

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/YBOn2No_fjQ

Tri Ân TPB VNCH - Bên nhau đi nốt cuộc đời 29-12-17
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

CHUƠNG TRÌNH TRI ÂN TPB-VNCH "BÊN NHAU ĐI NỐT CUỘC ĐỜI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 1 07, 2018 2:55 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=T3nZzurm7EA

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/T3nZzurm7EA

Tri Ân TPB VNCH - Bên nhau đi nốt cuộc đời 30-12-2017
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

CHUƠNG TRÌNH TRI ÂN TPB-VNCH "BÊN NHAU ĐI NỐT CUỘC ĐỜI

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 1 07, 2018 2:57 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=yOojZ14xfE8

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/yOojZ14xfE8

Chương trình Tri ân thương phế binh VNCH gây xúc động TOÀN THẾ GIỚI
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm


Quay về SINH HOẠT - CỰU CHIẾN BINH QL VNCH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron