- PHÒNG ẢNH NGHỆ THUẬT
Là nơi triển lãm những tấm ảnh xinh xắn do bạn tự chụp hoặc sưu tẩm trên net hay từ bè bạn ...

BẤT NGỜ VỚI THẾ GIỚI TƯỢNG CÁT

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 12, 2007 5:07 am

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 29625
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 12, 2007 5:08 am

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnhHình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 29625
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 12, 2007 5:08 am

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 29625
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 12, 2007 5:08 am

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnhHình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 29625
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 12, 2007 5:09 am

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 29625
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 12, 2007 5:09 am

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 29625
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 12, 2007 5:10 am

Hình ảnhHình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnhHình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 29625
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 12, 2007 5:10 am

Hình ảnhHình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 29625
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 12, 2007 5:11 am

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 29625
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 12, 2007 5:11 am

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnhHình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 29625
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 12, 2007 5:12 am

Hình ảnhHình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh

Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 29625
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 12, 2007 5:12 am

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 29625
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 12, 2007 5:13 am

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 29625
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 12, 2007 5:13 am

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnhHình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 29625
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 12 12, 2007 5:13 am

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 29625
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm


Quay về NGHỆ THUẬT VỀ NHIẾP ẢNH, HỘI HOẠ

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách