Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

TUYỆT PHẨM: THẰNG GÙ NHÀ THỜ ĐỨC BÀ - NOTRE DAME DE PARIS

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 Tháng 9 16, 2017 5:16 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=1KiEJyzqvwA
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/1KiEJyzqvwA

Tuyệt phẩm : Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà - Notre Dame de Paris

TUYỆT PHẨM: THẰNG GÙ NHÀ THỜ ĐỨC BÀ - NOTRE DAME DE PARIS

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 Tháng 9 16, 2017 5:21 pm
gửi bởi hinhtran