GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 2 - 2018)

- PHÒNG PHIM VIỆT NAM

GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 2 - 2018)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 9 12, 2018 9:54 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=EI9eeixZ4N8

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/EI9eeixZ4N8

HTV GƯƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH 2018 | MÙA 2 | GMDA 2018 TẬP 1 FULL | 16/6/2018
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 2 - 2018)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 9 12, 2018 9:55 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=4O2IU8RcxaE

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/4O2IU8RcxaE

HTV GƯƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH 2018 | Bi kịch tâm lý trong xã hội hiện đại | MÙA 2 | GMDA 2018 TẬP 2 FULL
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 2 - 2018)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 9 12, 2018 9:56 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=pQbQQob2qKE

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/pQbQQob2qKE

HTV GƯƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH 2018 | Thử thách trong chủ đề "Cá tính" | GMDA #3 FULL | 29/6/2018
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 2 - 2018)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 9 12, 2018 9:57 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=fNrpGQJzb-I

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/fNrpGQJzb-I

HTV GƯƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH 2018 | 4 thí sinh tranh tài với chủ đề Cá tính | GMDA #4 FULL | 5/7/2018
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 2 - 2018)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 9 12, 2018 10:00 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=TK-kjvwi29U

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/TK-kjvwi29U

HTV GƯƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH 2018 | GMDA #5 FULL | 13/7/2018
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 2 - 2018)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 9 12, 2018 10:10 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=hSfTdolwFv0

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/hSfTdolwFv0

HTV GƯƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH 2018 | Vai diễn phản diện | GMDA #6 FULL | 21/7/2018
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 2 - 2018)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 9 12, 2018 10:11 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=z0OUWgGFabc

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/z0OUWgGFabc

HTV GƯƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH 2018 | GMDA #7 FULL | 28/7/2018
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 2 - 2018)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 9 12, 2018 10:12 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=AOUPhAngtvg

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/AOUPhAngtvg

HTV GƯƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH 2018 | GMDA #8 FULL | 04/8/2018
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 2 - 2018)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 9 12, 2018 10:14 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=p1cuiGvnokI

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/p1cuiGvnokI

HTV GƯƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH 2018 | Chủ đề Tự do | GMDA #9 FULL | 11/8/2018
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 2 - 2018)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 9 12, 2018 10:16 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=pNCAS_mzTjI

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/pNCAS_mzTjI

HTV GƯƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH 2018 | GMDA #10 FULL | 18/8/2018
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 2 - 2018)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 9 12, 2018 10:17 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=uWGA_XQJABM

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/uWGA_XQJABM

HTV GƯƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH 2018| Chuyện hậu trường chưa từng tiết lộ trong thử thách MV Ca nhạc |GMDA#11
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 2 - 2018)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 9 12, 2018 10:22 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=jQJqdBfRSYE

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/jQJqdBfRSYE

HTV GƯƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH 2018 | CHUNG KẾT | GMDA #12 FULL | 1/9/2018
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm


Quay về PHIM VIỆT , NHẬT , THÁI , VÀ TÔN GIÁO

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến20 khách

cron