GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 1-2017)

- PHÒNG PHIM VIỆT NAM

GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 1-2017)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 9 12, 2018 9:23 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=E-VL9j_gZcM

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/E-VL9j_gZcM

HTV GƯƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH | GMDA | TẬP 1 - NGÀY 26/05/2017
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 1-2017)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 9 12, 2018 9:25 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=QNzqLQkZBBg

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/QNzqLQkZBBg

HTV GƯƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH | GMDA | TẬP 2 - NGÀY 02/06/2017
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 1-2017)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 9 12, 2018 9:26 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=9811AeBWMEc

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/9811AeBWMEc

HTV GƯƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH | GMDA TẬP 3 | 9/6/2017
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 1-2017)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 9 12, 2018 9:29 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=v0I5XenoCPk

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/v0I5XenoCPk

TẬP 4 - 17/6/2017
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 1-2017)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 9 12, 2018 9:30 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=4lWPknpZ-yk

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/4lWPknpZ-yk

TẬP 5 (24/6/2017)
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 1-2017)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 9 12, 2018 9:31 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=S0_j1whFmt8

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/S0_j1whFmt8

TẬP 6 (1/7/2017)
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 1-2017)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 9 12, 2018 9:34 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=Nz3JRewjk2E

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/Nz3JRewjk2E

TẬP 7 (8/7/2017)
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 1-2017)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 9 12, 2018 9:35 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=HkJybmUOSO4

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/HkJybmUOSO4

TẬP 8 (15/7/2017)
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 1-2017)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 9 12, 2018 9:37 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=co4f3mlHxJY

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/co4f3mlHxJY

TÂP 9 (22/7/2017)
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 1-2017)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 9 12, 2018 9:40 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=tOOR-jM0KYA

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/tOOR-jM0KYA

TẬP 10 (29/7/2017)
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 1-2017)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 9 12, 2018 9:41 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=MKQZ5YkxDKQ

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/MKQZ5YkxDKQ

TẬP 11 (5/8/2017)
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 1-2017)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 9 12, 2018 9:43 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=t4VgcLjf1Jg

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/t4VgcLjf1Jg

TẬP 12 (12/8/2017)
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 1-2017)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 9 12, 2018 9:44 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=zZ8uXfuwtlw

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/zZ8uXfuwtlw

TẬP 13 (19/8/2017)
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

GUƠNG MẶT ĐIỆN ẢNH (MÙA 1-2017)

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 9 12, 2018 9:47 pmLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=ubous-35KQQ

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/ubous-35KQQ

TẬP 14 (CHUNG KẾT XẾP HẠNG) 26/8/2017
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm


Quay về PHIM VIỆT , NHẬT , THÁI , VÀ TÔN GIÁO

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến18 khách

cron