ĐÊM TIỄN BIỆT CỐ NGHỆ SĨ CHINH NHÂN

Các bạn muốn biết thêm tình hình tin tức hay những chi tiết cá nhân nào của các nghệ sĩ cải lương , thì xin mời vào đây nha

ĐÊM TIỄN BIỆT CỐ NGHỆ SĨ CHINH NHÂN

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 6 25, 2017 12:33 amLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=xZJ8QQmWoL8
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/xZJ8QQmWoL8

Đêm Tiển Biệt Cố Nghệ sĩ Chính Nhân
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

ĐÊM TIỄN BIỆT CỐ NGHỆ SĨ CHINH NHÂN

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 6 25, 2017 12:37 amLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=RPt2iSFRgGo
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/RPt2iSFRgGo

: Đám Tang Cố Nghệ sĩ Chính Nhân Clip 1
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

ĐÊM TIỄN BIỆT CỐ NGHỆ SĨ CHINH NHÂN

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 6 25, 2017 12:38 amLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=8u1lqmD5fO0
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/8u1lqmD5fO0

: Đám Tang Cố Nghệ sĩ Chính Nhân Clip 2
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

ĐÊM TIỄN BIỆT CỐ NGHỆ SĨ CHINH NHÂN

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 6 25, 2017 12:39 amLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=NeW9zGNryG0
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/NeW9zGNryG0

: Đám Tang Cố Nghệ sĩ Chính Nhân Clip 3
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

ĐÊM TIỄN BIỆT CỐ NGHỆ SĨ CHINH NHÂN

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 6 25, 2017 12:41 amLink xem trực từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=XN4c33_iXoI
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/XN4c33_iXoI

: Đám Tang Cố Nghệ sĩ Chính Nhân Clip 4
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

ĐÊM TIỄN BIỆT CỐ NGHỆ SĨ CHINH NHÂN

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 6 25, 2017 12:43 amLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=zLYYi5HfvDg
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/zLYYi5HfvDg

Đám Tang Cố Nghệ sĩ Chính Nhân Clip 5
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

ĐÊM TIỄN BIỆT CỐ NGHỆ SĨ CHINH NHÂN

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 6 25, 2017 12:44 amLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=VaulTHvD4UI
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/VaulTHvD4UI

Đám Tang Cố Nghệ sĩ Chính Nhân Clip 6
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

ĐÊM TIỄN BIỆT CỐ NGHỆ SĨ CHINH NHÂN

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 6 25, 2017 12:45 amLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=pjqVSxEN684
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/pjqVSxEN684

Đám Tang Cố Nghệ sĩ Chính Nhân Clip 7
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

ĐÊM TIỄN BIỆT CỐ NGHỆ SĨ CHINH NHÂN

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 6 25, 2017 12:47 amLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=OCeBR8RAqOg
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/OCeBR8RAqOg

Đám Tang Cố Nghệ sĩ Chính Nhân Clip 8
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

ĐÊM TIỄN BIỆT CỐ NGHỆ SĨ CHINH NHÂN

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 6 25, 2017 12:49 amLink xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=8uRJ5qhPx9k
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/8uRJ5qhPx9k

Đám Tang Cố Nghệ sĩ Chính Nhân Lể Hạ Huyệt 31/1/2015
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm


Quay về NGHỆ SĨ CẢI LƯƠNG VÀ SINH HOẠT ĐỜI THƯỜNG

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách

cron