Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

HOTEL CALIFORNIA (THE EAGLES)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 9 07, 2015 1:56 am
gửi bởi hinhtran

HOTEL CALIFORNIA (THE EAGLES)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 6 06, 2018 4:45 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=tAKnT0g8MtA

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/tAKnT0g8MtA

Eagles - Hotel California (guitar cover)

HOTEL CALIFORNIA (THE EAGLES)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 6 06, 2018 4:46 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=qYaDKRSQFfU

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/qYaDKRSQFfU

Hotel California Full Cover (Live 1994 - Hell Freezes Over)