Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

MY HEART WILL GO ON (CELINE DION)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 10, 2015 7:23 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=DNyKDI9pn0Q
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/DNyKDI9pn0Q

Titanic Theme Song • My Heart Will Go On • Celine Dion

The theme song from the 1997 James Cameron film "Titanic" with Leonardo DiCaprio & Kate Winslet. "My Heart Will Go On" was written by James Horner & performed by Celine Dion.

DISCLAIMER: I am not making any money off of this video or this channel and all videos/edits are in accordance with copyright/fair use.

MY HEART WILL GO ON (CELINE DION)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 6 08, 2016 12:47 am
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=WNIPqafd4As
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/WNIPqafd4As