Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

LOVE STORY (ANDY WILLIAMS)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 8 22, 2016 11:50 pm
gửi bởi hinhtran

LOVE STORY (ANDY WILLIAMS)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 8 22, 2016 11:52 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=8rT46hVQHIA
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/8rT46hVQHIA

Love Story - Originally sung by Andy Williams (with Lyrics) [HD]

LOVE STORY (ANDY WILLIAMS)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 8 22, 2016 11:54 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=ad9SV2rb4Ns
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/ad9SV2rb4Ns

Andy Williams -(Where Do I Begin?) Love Story (1971) ある愛の詩