Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

TOTAL ECLIPSE OF THE HEART

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 6 29, 2017 10:36 am
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=lcOxhH8N3Bo
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/lcOxhH8N3Bo

Bonnie Tyler - Total Eclipse of the Heart

TOTAL ECLIPSE OF THE HEART

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 6 29, 2017 10:38 am
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v= 7f11SDOcdk8
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/7f11SDOcdk8

Scarlet Heart GMA-7: Total Eclipse of the Heart by Hazel Faith ft. Billy Mijares (MV w/ lyrics)

TOTAL ECLIPSE OF THE HEART

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 6 29, 2017 10:44 am
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=us0rPzPm4rY
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/us0rPzPm4rY

Bonnie Tyler - Total Eclipse of the Heart [Top Of The Pops 1984]