Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

LONELY DAYS (By Barry Gibb, Maurice Gibb, Robin Gibb)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 Tháng 7 21, 2018 4:11 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=O3YC5sc_V6I

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/O3YC5sc_V6I

Bee Gees – Lonely Days (1970) [High Quality Stereo Sound, Subtitled]
Song Lonely Days
Artist Bee Gees
Writers Barry Gibb, Maurice Gibb, Robin Gibb
Licensed by UMG (on behalf of Polydor); UMPI, CMRRA, PEDL, Warner Chappell, UBEM, UMPG Publishing, and 7 Music Rights Societies

LONELY DAYS (By Barry Gibb, Maurice Gibb, Robin Gibb)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 Tháng 7 21, 2018 4:13 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=-NMpWOnBNIQ

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/-NMpWOnBNIQ

Bee Gees (14/16) - Lonely days

Live by request on 17 April 2001 Manhattan Center