CLASSIC GUITAR COLLECTIONS

CLASSIC GUITAR COLLECTIONS

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 9:58 am

Hình ảnh

MỤC LỤC


TRANG 1
CLASSICAL GUITAR
Classical guitar Romance
Duet guitar
Classical Guitar Duet
Classical Gas
ROMANCE - CLASSICAL GUITAR
Classical guitar in New Orleans Louisiana. On the stret musician
Classical Guitar Solo Las Abejas by Agustín Barrios Mangoré
Solo guitar classic
Classical Gas
Romance - classical guitar tremolo solo - Sal Bonavita
Classical Spanish
Classical Guitar Recital
Classical Guitar Duet


TRANG 2

'Ragas' on Guitar, Indian Classical
Perfecto De Castro In Concert
My First Concert in City Hall
Judicael Perroy in final of the Bourg Madame Competition
Judicael Perroy in final of the Bourg Madame Competition
Michael Murray at The Guitar Summit
Ave Maria on the Classical Guitar
Lee Sung-woo : H.Villa-Lobos-Prelude No.3
Franz Schubert: Ave Maria (8 string classical guitar)
Recuerdos de la Alhambra
Ave Maria (Schubert) for guitar
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

CLASSIC GUITAR

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 10:00 am

Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Classical Guitar Romance

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 10:01 am

Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

CLASSIC GUITAR

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 12:50 pm

Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

CLASSIC GUITAR COLLECTIONS

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 12:51 pmhttps://www.youtube.com/watch?v=KU2m7Sn4dZc

Classical Guitar Duet
Canon in D Duet (Classical Guitar) Tyler Grotenhuis and Chris Judge
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

CLASSIC GUITAR COLLECTIONS

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 12:52 pm

Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

CLASSIC GUITAR COLLECTIONS

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 12:53 pm

Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Classical guitar in New Orleans Louisiana. On the stret musi

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 12:54 pmhttps://www.youtube.com/watch?v=-2lo5Iz3gRY

Classical guitar in New Orleans Louisiana.
On the stret musician
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Classical Guitar Solo Las Abejas by Agustín Barrios Mangoré

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 12:57 pmhttps://www.youtube.com/watch?v=EA3FcKonyKY

Classical Guitar Solo Las Abejas by Agustín Barrios Mangoré
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

CLASSIC GUITAR COLLECTIONS

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 12:58 pmhttps://www.youtube.com/watch?v=RdBfkurqZaA

Solo guitar classic
Guitar Solo Classical Gas - By: Gordon Rowland
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

CLASSIC GUITAR COLLECTIONS

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 12:59 pm

Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Romance - classical guitar tremolo solo Sal Bonavita

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 1:00 pm


Romance - classical guitar tremolo solo
Sal Bonavita

http://herso.freeservers.com
The classic Spanish Ballad played tremolo style.
More free classical guitar videos at the website
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

CLASSIC GUITAR COLLECTIONS

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 1:02 pmhttps://www.youtube.com/watch?v=8B6jOUzBKYc
Classical Spanish
Malaguena - Michael Lucarelli, classical guitar
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

CLASSIC GUITAR COLLECTIONS

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 1:03 pmhttps://www.youtube.com/watch?v=UZIiQslpeEw

Classical Guitar Recital
Symi classical guitar recital
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

CLASSIC GUITAR COLLECTIONS

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 6 Tháng 7 09, 2010 1:04 pmhttps://www.youtube.com/watch?v=gONVtoQaovQ


Classical Guitar Duet
Guitar Duo KM - Oblivion, A. Piazzolla
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Trang kế tiếp

Quay về NHẠC CỔ ĐIỂN TÂY PHƯƠNG

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron