Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

NẾU MỘT NGÀY (Tác giả: Khánh Băng)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 8 16, 2017 12:04 am
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=j-cu9nDc4oo
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/j-cu9nDc4oo

Nếu một ngày - Đan Nguyên

NẾU MỘT NGÀY (Tác giả: Khánh Băng)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 8 16, 2017 12:05 am
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=fsZgg72WSM4
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/fsZgg72WSM4

Nếu một ngày - Elvis Phuong

NẾU MỘT NGÀY (Tác giả: Khánh Băng)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 8 16, 2017 12:07 am
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=2bzw7p9eaII
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/2bzw7p9eaII

Nếu Một Ngày - Lưu Ánh Loan ft Lưu Chí Vỹ

NẾU MỘT NGÀY (Tác giả: Khánh Băng)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 8 16, 2017 12:08 am
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=jlXDfP7Q5oA
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/jlXDfP7Q5oA

Nếu Một Ngày - Khưu Huy Vũ