Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

TRĂM NHỚ NGÀN THUƠNG (Tác giả: Lam Phuơng)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 14, 2017 9:56 am
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=vt8iLlLW9Y0

Trăm Nhớ Ngàn Thương - Lệ Quyên

TRĂM NHỚ NGÀN THUƠNG (Tác giả: Lam Phuơng)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 14, 2017 9:58 am
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=Me2yrcmbwg8
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/Me2yrcmbwg8

THVL | Tình ca Việt (Tập 22) - Tháng 8: Trăm nhớ ngàn thương - Elvis Phương

TRĂM NHỚ NGÀN THUƠNG (Tác giả: Lam Phuơng)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 14, 2017 10:00 am
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=PWIl_XH3HUg

Trăm Nhớ Ngàn Thương - Ý Lan,Vũ Khanh

TRĂM NHỚ NGÀN THUƠNG (Tác giả: Lam Phuơng)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 9 14, 2017 10:03 am
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=tH4aNf8oYP4
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/tH4aNf8oYP4

Hoàng Châu - TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG