Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

DẤU TÌNH SẦU (Tác giả: Ngô Thụy Miên)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 11 23, 2017 3:25 pm
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=2cKvS8VKbsE

Dấu Tình Sầu - Lệ Quyên [Official]

DẤU TÌNH SẦU (Tác giả: Ngô Thụy Miên)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 11 23, 2017 3:31 pm
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=Fm-EVTyaXyA

Dấu Tình Sầu - Ngọc Lan

DẤU TÌNH SẦU (Tác giả: Ngô Thụy Miên)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 11 23, 2017 3:33 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=Xj8VcgI-2do

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/Xj8VcgI-2do

Khánh Ly - Dấu Tình Sầu

DẤU TÌNH SẦU (Tác giả: Ngô Thụy Miên)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 11 23, 2017 3:36 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=6Kun-rsofj8

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/6Kun-rsofj8

Dau Tinh Sau (NTM) Nguyen Khang

DẤU TÌNH SẦU (Tác giả: Ngô Thụy Miên)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 11 23, 2017 3:38 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=nKH1R0r54rw

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/nKH1R0r54rw

Dấu tình sầu - Lệ Thu [Đêm nhạc Ngô Thụy Miên]