Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

MỘT LẦN DANG DỞ (Tác giả: Nhật Ngân)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 Tháng 1 06, 2018 11:49 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=XSNScUtefbM

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/XSNScUtefbM

Một Lần Dang Dở - Phi Loan

MỘT LẦN DANG DỞ (Tác giả: Nhật Ngân)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 Tháng 1 06, 2018 11:51 pm
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=BK8NeXWla84

Một Lần Dang Dở - Quang Lê

MỘT LẦN DANG DỞ (Tác giả: Nhật Ngân)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 Tháng 1 06, 2018 11:53 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=NY_fM_bx4L0

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/NY_fM_bx4L0

Một Lần Dang Dở - Giáng Tiên (MV Official)

MỘT LẦN DANG DỞ (Tác giả: Nhật Ngân)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 Tháng 1 06, 2018 11:54 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=Rhc609Vte5w

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/Rhc609Vte5w

Một lần dang dở - Sơn Tuyền