Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

MỘT THỜI ĐÃ XA (Tác giả: Nhạc Trường Huy, thơ Nguyễn Thanh H

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 4 20, 2018 8:00 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=ZSi-dqBlkgU

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/ZSi-dqBlkgU

20180323 Một thời đã xa - Bùi Anh Tuấn @ Trixie

MỘT THỜI ĐÃ XA (Tác giả: Nhạc Trường Huy, thơ Nguyễn Thanh H

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 4 22, 2018 11:47 am
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=P2Q1qeWbfwg

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/P2Q1qeWbfwg

Một Thời Đã Xa - Phương Thanh [Official]

MỘT THỜI ĐÃ XA (Tác giả: Nhạc Trường Huy, thơ Nguyễn Thanh H

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 4 22, 2018 11:48 am
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=4hN5dRc_ANc

Một Thời Đã Xa | Thùy Chi | Official Audio

MỘT THỜI ĐÃ XA (Tác giả: Nhạc Trường Huy, thơ Nguyễn Thanh H

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 4 22, 2018 11:49 am
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=Ydz9aC5BIEI

Một Thời Đã Xa | Lynk Lee Cover [OFFICIAL AUDIO]
Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=JkWWKUflpvY

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/JkWWKUflpvY

Phiên bản hoàn hảo |tập 11: Lynk Lee cover ca khúc "Một thời đã xa" chất đến Phương Thanh cũng thích

MỘT THỜI ĐÃ XA (Tác giả: Nhạc Trường Huy, thơ Nguyễn Thanh H

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 4 22, 2018 11:51 am
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=7OuA0cUZOb8

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/7OuA0cUZOb8

140410 Hoài Lâm - Một Thời Đã Xa WE Lounge

Re: MỘT THỜI ĐÃ XA (Tác giả: Nhạc Trường Huy, thơ Nguyễn Tha

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 4 22, 2018 11:58 am
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=AtoH893E1Uo

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/AtoH893E1Uo

Một Thời Đã Xa - Vũ Cát Tường

MỘT THỜI ĐÃ XA (Tác giả: Nhạc Trường Huy, thơ Nguyễn Thanh H

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 4 22, 2018 12:19 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=OtJoxznaRuM

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/OtJoxznaRuM

Một Thời Đã Xa-Minh Hằng & Trịnh Thăng Bình LIVE | Fan Meeting | V-Live ( HD )