Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

LẠI GẦN HÔN ANH (Nhạc Ngoại, Lời Việt: Phạm Duy)

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 4 22, 2018 5:21 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=9A0iB0eKhP4

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/9A0iB0eKhP4

Lại gần hôn anh - Bằng Kiều

LẠI GẦN HÔN ANH (Nhạc Ngoại, Lời Việt: Phạm Duy)

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 4 22, 2018 5:23 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=4dpK9qvsyUk

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/4dpK9qvsyUk

Lại gần hôn anh - Uyên Linh

LẠI GẦN HÔN ANH (Nhạc Ngoại, Lời Việt: Phạm Duy)

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 4 22, 2018 5:27 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=Mq2fhVhEjD8

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/Mq2fhVhEjD8

Trấn Thành - Lại Gần Hôn Anh (Liveshow Lý Hải 2014, phần 12)

LẠI GẦN HÔN ANH (Nhạc Ngoại, Lời Việt: Phạm Duy)

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 4 22, 2018 5:42 pm
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=oYaJBlNZ6r4

Lại Gần Hôn Anh | Quang Dũng

LẠI GẦN HÔN ANH (Nhạc Ngoại, Lời Việt: Phạm Duy)

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 4 22, 2018 5:43 pm
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=wRXDsbCOQLs

Lại gần hôn anh - Viens m'embrasser - Don Hồ