Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

VẦNG TRĂNG ĐÊM TRÔI (Tác giả: Lời Việt Lê Quang)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 5 09, 2018 7:34 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=oysp_NgcWSg

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/oysp_NgcWSg

Vầng trăng đêm trôi | Noo Phước Thịnh- Minh Tuyết ( Chung kết Tuyệt đỉnh song ca)

VẦNG TRĂNG ĐÊM TRÔI (Tác giả: Lời Việt Lê Quang)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 5 09, 2018 7:38 pm
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=N25HmZx3MmE

Vầng trăng đêm trôi- Nguyễn Thắng

VẦNG TRĂNG ĐÊM TRÔI (Tác giả: Lời Việt Lê Quang)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 5 09, 2018 7:40 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=yNuGs21Chws

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/yNuGs21Chws

Vầng Trăng Đêm Trôi - Mỹ Lệ [Official]

VẦNG TRĂNG ĐÊM TRÔI (Tác giả: Lời Việt Lê Quang)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 5 09, 2018 7:42 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=BoWvOajcR18

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/BoWvOajcR18

THVL | Ban nhạc quyền năng Mùa 2 – Tập 6[1]: Vầng Trăng Đêm Trôi – Ssay Huỳnh

VẦNG TRĂNG ĐÊM TRÔI (Tác giả: Lời Việt Lê Quang)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 5 09, 2018 7:44 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=0ujGufTD44A

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/0ujGufTD44A

LK VẦNG TRĂNG ĐÊM TRÔI - MINH TUYẾT - LIVE IN NORWAY 2013
WITH BAN NHẠC HỒN HOANG

VẦNG TRĂNG ĐÊM TRÔI (Tác giả: Lời Việt Lê Quang)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 5 09, 2018 7:52 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=zAgPhogSzRg

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/zAgPhogSzRg

Vầng trăng đêm trôi - Lý Hải

(Tiếc quá background làm mất ý nghĩa của bài hát)

Re: VẦNG TRĂNG ĐÊM TRÔI (Tác giả: Lời Việt Lê Quang)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 5 09, 2018 7:54 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=8Gx-gcG6S2M

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/8Gx-gcG6S2M

VẦNG TRĂNG ĐÊM TRÔI - KHA LY - LIVE 10 - The Winner Is VN 2015