Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

CHUYỆN TÌNH BUỒN (Nhạc: Phạm Duy - Lời: Phạm văn Bình)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 5 14, 2018 7:46 pm
gửi bởi hinhtran

CHUYỆN TÌNH BUỒN (Nhạc: Phạm Duy - Lời: Phạm văn Bình)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 5 14, 2018 7:48 pm
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=uOl8hN-w6x4

Chuyện Tình Buồn - Vũ Khanh

CHUYỆN TÌNH BUỒN (Nhạc: Phạm Duy - Lời: Phạm văn Bình)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 5 14, 2018 7:50 pm
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=CmX0wNqnen0

Chuyện tình buồn - Ngọc Lan

Re: CHUYỆN TÌNH BUỒN (Nhạc: Phạm Duy - Lời: Phạm văn Bình)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 5 14, 2018 7:53 pm
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=-qALq1dhFS8

chuyện tình buồn - Thái Thanh 2.

CHUYỆN TÌNH BUỒN (Nhạc: Phạm Duy - Lời: Phạm văn Bình)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 5 14, 2018 7:56 pm
gửi bởi hinhtran
I

https://www.youtube.com/watch?v=1jUqJVDMqmI

Chuyện Tình Buồn (Lyric) - Bằng Kiều

CHUYỆN TÌNH BUỒN (Nhạc: Phạm Duy - Lời: Phạm văn Bình)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 5 14, 2018 7:57 pm
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=mXjtDxC9xTk

Tuấn Ngọc - Chuyện Tình Buồn

CHUYỆN TÌNH BUỒN (Nhạc: Phạm Duy - Lời: Phạm văn Bình)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 5 14, 2018 9:00 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=0_vYGq9OtVA

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/0_vYGq9OtVA

Chuyện Tình Buồn (Giá Mình Là Người Lạ 2) - Nhật Kim Anh ft Hồ Quang Hiếu [Official]

CHUYỆN TÌNH BUỒN (Nhạc: Phạm Duy - Lời: Phạm văn Bình)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 5 14, 2018 9:01 pm
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=LZ2nSK7t9hE

Quang Dũng - Chuyện Tình Buồn (Audio)

CHUYỆN TÌNH BUỒN (Nhạc: Phạm Duy - Lời: Phạm văn Bình)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 Tháng 5 14, 2018 9:01 pm
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=LZ2nSK7t9hE

Quang Dũng - Chuyện Tình Buồn (Audio)