Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

TÌNH KHÚC THỨ NHẤT (Tác giả: Vũ Thành An)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 6 01, 2018 8:05 pm
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=3WEDHLvecGs

TÌNH KHÚC THỨ NHẤT TUẤN NGỌC

TÌNH KHÚC THỨ NHẤT (Tác giả: Vũ Thành An)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 6 01, 2018 8:07 pm
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=pFdm6QmhsdQ

Tình Khúc Thứ Nhất - Bằng Kiều

TÌNH KHÚC THỨ NHẤT (Tác giả: Vũ Thành An)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 6 01, 2018 8:09 pm
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=4EXCsUCQqfs

Tình khúc thứ nhất - Nguyên Khang

TÌNH KHÚC THỨ NHẤT (Tác giả: Vũ Thành An)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 6 01, 2018 8:11 pm
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=ZArMSHyw9CE

TÌNH KHÚC THỨ NHẤT - LỆ THU

TÌNH KHÚC THỨ NHẤT (Tác giả: Vũ Thành An)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 6 01, 2018 8:13 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=JM_6hQ5agTY

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/JM_6hQ5agTY

Tinh khúc thứ nhất Thanh Hà

TÌNH KHÚC THỨ NHẤT (Tác giả: Vũ Thành An)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 6 01, 2018 8:46 pm
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=D6ULVDPlvwM

Tình Khúc Thứ Nhất (Vũ Thành An) / Lệ Thu (Dĩa Hát Trường Sơn TS-00169-5 - Pre 1975)

TÌNH KHÚC THỨ NHẤT (Tác giả: Vũ Thành An)

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 6 01, 2018 8:47 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=KhYolVoGtQ8

Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/KhYolVoGtQ8

TÌNH KHÚC THỨ NHẤT (VŨ THÀNH AN - Ý THƠ NGUYỄN ĐÌNH TOÀN) - QUANG DŨNG