Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

GIẾT NGUỜI TRONG MỘNG (Tác giả: Phạm Duy)

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 11 04, 2018 10:26 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=TQiksnyhn08

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/TQiksnyhn08

Giet Nguoi Trong Mong - Ngoc Anh

GIẾT NGUỜI TRONG MỘNG (Tác giả: Phạm Duy)

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 11 04, 2018 10:27 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=o8l8sF2uWKQ

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/o8l8sF2uWKQ

Giết Người Trong Mộng – Elvis Phương HD

GIẾT NGUỜI TRONG MỘNG (Tác giả: Phạm Duy)

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 11 04, 2018 10:27 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=nuonCpQjBq0

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/nuonCpQjBq0

Giết Người Trong Mộng - Ý Lan

GIẾT NGUỜI TRONG MỘNG (Tác giả: Phạm Duy)

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 11 04, 2018 10:27 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=iBNTNik4FBY

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/iBNTNik4FBY

Quang Dũng - Giết người trong mộng, Phạm Duy.

GIẾT NGUỜI TRONG MỘNG (Tác giả: Phạm Duy)

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 11 04, 2018 10:28 pm
gửi bởi hinhtran


Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=KDrUnI-2SZY

link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/KDrUnI-2SZY

Thái Thanh – Giết Người Trong Mộng – Thu Âm Trước 1975