Hình ảnh Triều đại nhà NGUYỄN

Trong trang này bạn sẽ thấy những hình ảnh cũng như những nét văn hoá, lịch sử về quê huơng Việt Nam

Hình ảnh Triều đại nhà NGUYỄN

Gửi bàigửi bởi bienchet » Thứ 4 Tháng 2 17, 2010 9:47 pm

Vào thời đại phong kiến, chỉ cần nhìn mặt vua là cũng có thể rơi đầu vì chỉ muốn ám sát vua nên mới muốn biết mặt vua như thế nào mà thôi. Cũng nhờ vào cái tục lệ nầy mà xưa kia vua Lê Lợi đã thoát chết khi bị quân Minh vây, chỉ cần vua mặc quần áo thường là có thể chạy thoát vì không ai biết mặt vua ra sao.

Dưới thời Pháp thuộc, các ông Vua Việt Nam đã trở thành những "tài tử" nổi tiếng để Pháp bán bưu thiệp, thời đó phải coi là một nhục quốc thể. Nhưng cũng "nhờ" vào đó mà ngày nay chúng ta mới biết được khuôn mặt của các vì vua

Vua Gia Long (1802-1820)

Hình ảnh

Vua Gia Long, người thành lập Triều đại nhà Nguyễn

Hình ảnh
Hình ảnh

Blog Vinh Danh Ngườì Lính Việt Nam Cộng Hòa
http://vinhdanhngilnhvitnamcngha.blogspot.com/
Hình đại diện của thành viên
bienchet
 
Bài viết: 586
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2010 8:02 pm

Re: Hình ảnh Triều đại nhà NGUYỄN

Gửi bàigửi bởi bienchet » Thứ 4 Tháng 2 17, 2010 9:52 pm

Vua Minh Mạng (1820-1840)

Hình ảnh

Vua Minh Mạng

Hình ảnh

Ấn của vua Minh Mạng

Hình ảnh

Lăng vua Minh Mạng ở Huế

Hình ảnh

Cổng vào lăng vua Minh Mạng
Hình ảnh

Blog Vinh Danh Ngườì Lính Việt Nam Cộng Hòa
http://vinhdanhngilnhvitnamcngha.blogspot.com/
Hình đại diện của thành viên
bienchet
 
Bài viết: 586
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2010 8:02 pm

Re: Hình ảnh Triều đại nhà NGUYỄN

Gửi bàigửi bởi bienchet » Thứ 4 Tháng 2 17, 2010 9:54 pm

Vua Tự Ðức (1847-1883)

Hình ảnh

Vua Tự Ðức

Hình ảnh

Các bà vợ vua Tự Ðức sống đến đầu thế kỷ thứ 20
Hình ảnh

Blog Vinh Danh Ngườì Lính Việt Nam Cộng Hòa
http://vinhdanhngilnhvitnamcngha.blogspot.com/
Hình đại diện của thành viên
bienchet
 
Bài viết: 586
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2010 8:02 pm

Re: Hình ảnh Triều đại nhà NGUYỄN

Gửi bàigửi bởi bienchet » Thứ 4 Tháng 2 17, 2010 10:05 pm

Vua Hàm Nghi (1884-1885)

Hình ảnh

Vua Hàm Nghi

Hình ảnh

Di ảnh vua Hàm nghi thờ tại lâu đài De la Nauche (France)

Hình ảnh

Ðám cưới vua Hàm Nghi ở Algérie (1904)

Hình ảnh

Ðám cưới vua Hàm Nghi ở Algérie (1904)

Hình ảnh

Ðám cưới vua Hàm Nghi ở Algérie

Hình ảnh

Dân chúng chờ đợi xe đám cưới

Hình ảnh

Ngôi mộ của vua Hàm Nghi ở làng Thonac (France)
Hình ảnh

Blog Vinh Danh Ngườì Lính Việt Nam Cộng Hòa
http://vinhdanhngilnhvitnamcngha.blogspot.com/
Hình đại diện của thành viên
bienchet
 
Bài viết: 586
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2010 8:02 pm

Re: Hình ảnh Triều đại nhà NGUYỄN

Gửi bàigửi bởi bienchet » Thứ 4 Tháng 2 17, 2010 10:07 pm

Vua Ðồng Khánh (1885-1889)

Hình ảnh

Vua Ðồng Khánh
Hình ảnh

Blog Vinh Danh Ngườì Lính Việt Nam Cộng Hòa
http://vinhdanhngilnhvitnamcngha.blogspot.com/
Hình đại diện của thành viên
bienchet
 
Bài viết: 586
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2010 8:02 pm

Re: Hình ảnh Triều đại nhà NGUYỄN

Gửi bàigửi bởi bienchet » Thứ 4 Tháng 2 17, 2010 10:16 pm

Vua Thành Thái (1889-1907)

Hình ảnh

Từ trái sang phải, 3 hoàng tử: Bửu Lũy, Bửu Trang và Bửu Liêm. Các em của Vua Thành Thái (1891)

Hình ảnh

Hai người vợ của vua Thành Thái

Hình ảnh

Các anh em của vua Thành Thái và các ông thầy (phụ đạo)

Hình ảnh

Vua Thành Thái

Hình ảnh

Vua Thành Thái trong triều phục

Hình ảnh

Vua Thành Thái trong lúc còn trên ngôi

Hình ảnh

Vua Thành Thái trong lúc bị đày bên đảo Réunion

Hình ảnh

Vua Thành Thái và em tới thăm quan toàn quyền (1900)

Hình ảnh

Vua Thành Thái và em tới thăm quan toàn quyền (1900)

Hình ảnh

Cựu hoàng Thành Thái về thăm Huế lần cuối (1953

Hình ảnh

Vua Bảo Ðại đến thăm cựu hoàng Thành Thái tại Saigon (1953)

Hình ảnh

Hoàng hậu Từ Minh, thân mẫu cựu hoàng Thành Thái

Hình ảnh

Bà Ðoàn Thị Châu, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái
Hình ảnh

Blog Vinh Danh Ngườì Lính Việt Nam Cộng Hòa
http://vinhdanhngilnhvitnamcngha.blogspot.com/
Hình đại diện của thành viên
bienchet
 
Bài viết: 586
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2010 8:02 pm

Re: Hình ảnh Triều đại nhà NGUYỄN

Gửi bàigửi bởi bienchet » Thứ 4 Tháng 2 17, 2010 10:19 pm

Vua Duy Tân (1907-1916)

Hình ảnh

Vua Duy Tân (5-9-1907)

Hình ảnh

Vua Duy Tân (19-9-1907)

Hình ảnh

Vua Duy Tân (1907)

Hình ảnh

Vua Duy Tân (năm 30 tuổi)

Hình ảnh

Bà Nguyễn Thị Ðịnh, thứ phi của cựu hoàng Thành Thái, mẹ của vua Duy Tân

Hình ảnh

Bà vương phi Mai Thị Vàng, một trong những thứ phi của vua Duy Tân (năm 72 tuổi)

Hình ảnh

Duy Tân và các anh chị em
Hình ảnh

Blog Vinh Danh Ngườì Lính Việt Nam Cộng Hòa
http://vinhdanhngilnhvitnamcngha.blogspot.com/
Hình đại diện của thành viên
bienchet
 
Bài viết: 586
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2010 8:02 pm

Re: Hình ảnh Triều đại nhà NGUYỄN

Gửi bàigửi bởi bienchet » Thứ 4 Tháng 2 17, 2010 10:30 pm

Vua Khải Ðịnh (1916-1925)

Hình ảnh

Vua Khải Ðịnh

Hình ảnh

Vua Khải Ðịnh

Hình ảnh

Vua Khải Ðịnh

Hình ảnh

Vua Khải Ðịnh

Hình ảnh

Vua Khải Ðịnh

Hình ảnh

Vua Khải Ðịnh và thái tử Vĩnh Thụy tại Paris năm 1922

Hình ảnh

Bà Ân phi Hồ Thị Chỉ, vợ của vua Khải Định (theo ông Nguyễn Duy Chính ở VN)
Hình ảnh

Blog Vinh Danh Ngườì Lính Việt Nam Cộng Hòa
http://vinhdanhngilnhvitnamcngha.blogspot.com/
Hình đại diện của thành viên
bienchet
 
Bài viết: 586
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2010 8:02 pm

Re: Hình ảnh Triều đại nhà NGUYỄN

Gửi bàigửi bởi bienchet » Thứ 4 Tháng 2 17, 2010 10:37 pm

Vua Bảo Ðại (1925-1945)

Hình ảnh

Thái tử Vĩnh Thụy (vua Bảo Ðại trong tương lai)

Hình ảnh

Thái tử Vĩnh Thụy (1925)

Hình ảnh

Vua Bảo Ðại

Hình ảnh

Vua Bảo Ðại

Hình ảnh

Vua Bảo Ðại và Hoàng hậu Nam Phương

Hình ảnh

Hoàng hậu Nam Phương, vợ của vua Bảo Ðại

Hình ảnh

Hoàng hậu Nam Phương

Hình ảnh

Vua Bảo Ðại

Hình ảnh

Vua Bảo Ðại trong một buổi lễ năm 1933

Hình ảnh

Cựu hoàng Bảo Ðại bên Pháp (tháng 12 năm 1995)

Hình ảnh

Cựu hoàng Bảo Ðại và chiếc ấn Hoàng Ðế Chi Bửu

Hình ảnh

Chiếc ấn Hoàng Ðế Chi Bửu

Hình ảnh

Thái tử Bảo Long, con của vua Bảo Ðại

Hình ảnh

Thái tử Bảo Long và các quan đại thần
Hình ảnh

Blog Vinh Danh Ngườì Lính Việt Nam Cộng Hòa
http://vinhdanhngilnhvitnamcngha.blogspot.com/
Hình đại diện của thành viên
bienchet
 
Bài viết: 586
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2010 8:02 pm

Re: Hình ảnh Triều đại nhà NGUYỄN

Gửi bàigửi bởi bienchet » Thứ 4 Tháng 2 17, 2010 10:50 pm

Những người trong hoàng tộc

Hình ảnh

Một Hoàng Thái hậu (không biết tên gì)

Hình ảnh

Ðám ma mẹ vua (không biết của ai) (1908)

Hình ảnh

Ðám ma mẹ vua (không biết của ai) (1908)
Hình ảnh

Blog Vinh Danh Ngườì Lính Việt Nam Cộng Hòa
http://vinhdanhngilnhvitnamcngha.blogspot.com/
Hình đại diện của thành viên
bienchet
 
Bài viết: 586
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2010 8:02 pm


Quay về VIỆT NAM QUÊ HUƠNG TÔI

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron