Hình Ảnh Triều Ðình xưa

Trong trang này bạn sẽ thấy những hình ảnh cũng như những nét văn hoá, lịch sử về quê huơng Việt Nam

Hình Ảnh Triều Ðình xưa

Gửi bàigửi bởi bienchet » Thứ 5 Tháng 2 18, 2010 4:56 pm

Triều Ðình (gồm có Vua và các quan) là cơ quan cai trị cả nước. Mỗi tháng Triều Ðình họp Ðại Triều 2 lần, vào các ngày mùng 1 và 15 âm lịch ở điện Thái Hoà. Các quan văn võ ở Kinh Ðô phải có mặt ở sân Rồng, đứng xếp hàng theo phẩm cấp của mình, lớn trước nhỏ sau.

Ðứng đầu các tỉnh là có quan Tổng Ðốc, sau đó là tới quan Tri Phủ, Tri Huyện và Tri Châu, các quan nầy lo việc hành pháp (áp dụng luật lệ và lo vấn đề an ninh cho dân chúng).

Muốn được làm quan phải là người có học, phải thi đậu các kỳ thi tổ chức bởi Triều Ðình như kỳ thi ở Nam Ðịnh (xin coi phần "Từ dân lên quan").

Quan càng cao chức thì khi đi lại càng có nhiều lọng (dù lớn).

Hình ảnh

Vệ binh

Hình ảnh

Mã binh

Hình ảnh

Mã binh

Hình ảnh

Mã binh
Hình ảnh

Blog Vinh Danh Ngườì Lính Việt Nam Cộng Hòa
http://vinhdanhngilnhvitnamcngha.blogspot.com/
Hình đại diện của thành viên
bienchet
 
Bài viết: 586
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2010 8:02 pm

Re: Hình Ảnh Triều Ðình xưa

Gửi bàigửi bởi bienchet » Thứ 5 Tháng 2 18, 2010 5:58 pm

Hình ảnh
Vệ binh

Hình ảnh
Trưởng nhóm vệ binh

Hình ảnh
Tượng binh

Hình ảnh
Voi lạy
Hình ảnh

Blog Vinh Danh Ngườì Lính Việt Nam Cộng Hòa
http://vinhdanhngilnhvitnamcngha.blogspot.com/
Hình đại diện của thành viên
bienchet
 
Bài viết: 586
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2010 8:02 pm

Re: Hình Ảnh Triều Ðình xưa

Gửi bàigửi bởi bienchet » Thứ 5 Tháng 2 18, 2010 6:18 pm

Hình ảnh
Các quan chầu trong Sân Rồng

Hình ảnh
Các quan chầu trong Sân Rồng

Hình ảnh
Các quan đang làm lễ tế Nam Giao

Hình ảnh
Một ông quan uống trà
Hình ảnh

Blog Vinh Danh Ngườì Lính Việt Nam Cộng Hòa
http://vinhdanhngilnhvitnamcngha.blogspot.com/
Hình đại diện của thành viên
bienchet
 
Bài viết: 586
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2010 8:02 pm

Re: Hình Ảnh Triều Ðình xưa

Gửi bàigửi bởi bienchet » Thứ 5 Tháng 2 18, 2010 6:22 pm

Hình ảnh
Một ông quan tỉnh

Hình ảnh
Một ông quan

Hình ảnh
Một ông quan

Hình ảnh
Quan đi võng
Hình ảnh

Blog Vinh Danh Ngườì Lính Việt Nam Cộng Hòa
http://vinhdanhngilnhvitnamcngha.blogspot.com/
Hình đại diện của thành viên
bienchet
 
Bài viết: 586
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2010 8:02 pm

Re: Hình Ảnh Triều Ðình xưa

Gửi bàigửi bởi bienchet » Thứ 5 Tháng 2 18, 2010 6:26 pm

Hình ảnh
Quan đi ngựa

Hình ảnh
Tổng Ðốc Hà Nội

Hình ảnh
Tổng Ðốc Hà Nội (1885)

Hình ảnh
Một ông quan và vợ
Hình ảnh

Blog Vinh Danh Ngườì Lính Việt Nam Cộng Hòa
http://vinhdanhngilnhvitnamcngha.blogspot.com/
Hình đại diện của thành viên
bienchet
 
Bài viết: 586
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2010 8:02 pm

Re: Hình Ảnh Triều Ðình xưa

Gửi bàigửi bởi bienchet » Thứ 5 Tháng 2 18, 2010 6:30 pm

Hình ảnh
Một ông quan

Hình ảnh
Ðĩnh đồng

Hình ảnh
Cư dinh của Hội trưởng Tôn Nhân phủ (hội đồng Hoàng tộc) (1)

Hình ảnh
Các quan lại
Hình ảnh

Blog Vinh Danh Ngườì Lính Việt Nam Cộng Hòa
http://vinhdanhngilnhvitnamcngha.blogspot.com/
Hình đại diện của thành viên
bienchet
 
Bài viết: 586
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2010 8:02 pm

Re: Hình Ảnh Triều Ðình xưa

Gửi bàigửi bởi bienchet » Thứ 5 Tháng 2 18, 2010 6:35 pm

Hình ảnh
Các quan lại

Hình ảnh
Một quan lớn của triều đình

Hình ảnh
Một ông Quan Huyện và các quan Châu

Hình ảnh
Một quan Tri Châu
Hình ảnh

Blog Vinh Danh Ngườì Lính Việt Nam Cộng Hòa
http://vinhdanhngilnhvitnamcngha.blogspot.com/
Hình đại diện của thành viên
bienchet
 
Bài viết: 586
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2010 8:02 pm

Re: Hình Ảnh Triều Ðình xưa

Gửi bàigửi bởi bienchet » Thứ 5 Tháng 2 18, 2010 6:39 pm

Hình ảnh
Thái giám

Hình ảnh
Một người hầu của Vua

Hình ảnh
Một người đánh chuông

Hình ảnh
Một cổng vào của thành xưa
Hình ảnh

Blog Vinh Danh Ngườì Lính Việt Nam Cộng Hòa
http://vinhdanhngilnhvitnamcngha.blogspot.com/
Hình đại diện của thành viên
bienchet
 
Bài viết: 586
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2010 8:02 pm

Re: Hình Ảnh Triều Ðình xưa

Gửi bàigửi bởi bienchet » Thứ 5 Tháng 2 18, 2010 6:41 pm

Hình ảnh
Súng thần công

Hình ảnh
Ban lễ nhạc

Hình ảnh
Nhạc công trong hoàng cung
Hình ảnh

Blog Vinh Danh Ngườì Lính Việt Nam Cộng Hòa
http://vinhdanhngilnhvitnamcngha.blogspot.com/
Hình đại diện của thành viên
bienchet
 
Bài viết: 586
Ngày tham gia: Thứ 6 Tháng 1 08, 2010 8:02 pm


Quay về VIỆT NAM QUÊ HUƠNG TÔI

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách