FINAL FANTASY XII ORIGINAL SOUNDTRACK

Ở trang này bé sẽ được nghe và xem những thần đồng về âm nhạc cổ diển Tây Phuơng

FINAL FANTASY XII ORIGINAL SOUNDTRACK

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 12 04, 2011 4:09 am

Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

FINAL FANTASY XII ORIGINAL SOUNDTRACK

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Chủ nhật Tháng 12 04, 2011 4:09 am

1
Naivety
Instrumental / Nhạc Không Lời

2
Coexistence (Imperial Ver...
Instrumental / Nhạc Không Lời

3
Signs Of Change
Instrumental / Nhạc Không Lời

4
Mission Start
Instrumental / Nhạc Không Lời

5
Rabanastre Downtown
Instrumental / Nhạc Không Lời

6
Mission Failure
Instrumental / Nhạc Không Lời

7
Loop Demo
Instrumental / Nhạc Không Lời

8
FINAL FANTASY ~FFXII Vers...
Instrumental / Nhạc Không Lời

9
Opening Movie (Theme Of F...
Instrumental / Nhạc Không Lời

10
Infiltration
Instrumental / Nhạc Không Lời

11
Boss Battle
Instrumental / Nhạc Không Lời

12
Auditory Hallucination
Instrumental / Nhạc Không Lời

13
Secret Practice
Instrumental / Nhạc Không Lời

14
A Small Happiness
Instrumental / Nhạc Không Lời

15
The Royal City Of Rabanas...
Instrumental / Nhạc Không Lời

16
Penelo's Theme
Instrumental / Nhạc Không Lời

17
The Dream To Be A Sky Pir...
Instrumental / Nhạc Không Lời

18
Little Rascal
Instrumental / Nhạc Không Lời

19
The Dalmasca Eastersand
Instrumental / Nhạc Không Lời

20
Level Up!
Instrumental / Nhạc Không Lời

21
Quiet Determination
Instrumental / Nhạc Không Lời

22
Giza Plains
Instrumental / Nhạc Không Lời

23
Separation With Penelo
Instrumental / Nhạc Không Lời

24
The Garamscythe Waterway
Instrumental / Nhạc Không Lời

25
An Omen
Instrumental / Nhạc Không Lời

26
Rebellion
Instrumental / Nhạc Không Lời

27
Nalbina Fortress Town War...
Instrumental / Nhạc Không Lời

28
The Dalmasca Westersand
Instrumental / Nhạc Không Lời

29
Clan Headquarters
Instrumental / Nhạc Không Lời

30
A Small Bargain
Instrumental / Nhạc Không Lời

31
The Princess' Vision
Instrumental / Nhạc Không Lời

32
Clash Of Swords
Instrumental / Nhạc Không Lời

33
Victory Fanfare ~FFXII Ve...
Instrumental / Nhạc Không Lời

34
Abyss
Instrumental / Nhạc Không Lời

35
Dark Clouds (Imperial Ver...
Instrumental / Nhạc Không Lời

36
A Promise With Balflear
Instrumental / Nhạc Không Lời

37
Game Over
Instrumental / Nhạc Không Lời

38
Nalbina Fortress Undergro...
Instrumental / Nhạc Không Lời

39
The Barbarians
Instrumental / Nhạc Không Lời

40
Battle Drum
Instrumental / Nhạc Không Lời

41
Theme Of The Empire
Instrumental / Nhạc Không Lời

42
Chocobo FFXII Arrange Ver...
Instrumental / Nhạc Không Lời

43
The Barheim Passage
Instrumental / Nhạc Không Lời

44
Sorrow (Liberation Army V...
Instrumental / Nhạc Không Lời

45
Basch's Reminiscence
Instrumental / Nhạc Không Lời

46
Coexistence (Liberation A...
Instrumental / Nhạc Không Lời

47
The Skycity Of Bhujerba
Instrumental / Nhạc Không Lời

48
The Secret Of Nethicite
Instrumental / Nhạc Không Lời

49
Dark Night (Imperial Vers...
Instrumental / Nhạc Không Lời

50
Speechless Fight
Instrumental / Nhạc Không Lời

51
The Dreadnought Leviathan...
Instrumental / Nhạc Không Lời

52
Challenging The Empire
Instrumental / Nhạc Không Lời

53
State Of Emergency
Instrumental / Nhạc Không Lời

54
Upheaval (Imperial Versio...
Instrumental / Nhạc Không Lời

55
The Tomb Of Raithwall
Instrumental / Nhạc Không Lời

56
The Stillshrine Of Miriam
Instrumental / Nhạc Không Lời

57
Time For A Rest
Instrumental / Nhạc Không Lời

58
White Room
Instrumental / Nhạc Không Lời

59
The Salikawood
Instrumental / Nhạc Không Lời

60
The Phon Coast
Instrumental / Nhạc Không Lời

61
Destiny
Instrumental / Nhạc Không Lời

62
The Sandsea
Instrumental / Nhạc Không Lời

63
Esper Battle
Instrumental / Nhạc Không Lời

64
Sorrow (Imperial Version)
Instrumental / Nhạc Không Lời

65
Seeking Power
Instrumental / Nhạc Không Lời

66
Desperate Fight
Instrumental / Nhạc Không Lời

67
Jahara, Land Of The Garif
Instrumental / Nhạc Không Lời

68
Ozmone Plains
Instrumental / Nhạc Không Lời

69
The Golmore Jungle
Instrumental / Nhạc Không Lời

70
Eruyt Village
Instrumental / Nhạc Không Lời

71
You're Really A Child...
Instrumental / Nhạc Không Lời

72
Chocobo ~FFXII Version~
Instrumental / Nhạc Không Lời

73
An Imminent Threat
Instrumental / Nhạc Không Lời

74
Clash On The Big Bridge ~...
Instrumental / Nhạc Không Lời

75
Abandoning Power
Instrumental / Nhạc Không Lời

76
The Sochen Cave Palace
Instrumental / Nhạc Không Lời

77
A Moment's Rest
Instrumental / Nhạc Không Lời

78
Near The Water
Instrumental / Nhạc Không Lời

79
The Mosphoran Highwaste
Instrumental / Nhạc Không Lời
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm


Quay về NHẠC CỔ ĐIỂN NHI ĐỒNG

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách