Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

SARAH BRIGHTMAN COLLECTION

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 Tháng 12 28, 2011 11:53 pm
gửi bởi hinhtran
Hình ảnh
GIỚI THIỆU VỀ SARAH BRIGHTMAN:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sarah_Brightman

Re: SARAH BRIGHTMAN COLLECTION

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 12 29, 2011 12:02 am
gửi bởi hinhtran


SARAH BRIGHTMAN & ANTONIO BANDERAS - THE PHANTOM OF THE OPERA

http://www.youtube.com/watch?v=vh2o9tLo ... 56B30BBA37

Re: SARAH BRIGHTMAN COLLECTION

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 12 23, 2012 7:45 pm
gửi bởi hinhtran
LINK VỀ BÀI HÁT CUẢ SARAH BRIGHTMAN
https://www.youtube.com/results?search_ ... +brightman

Re: SARAH BRIGHTMAN COLLECTION

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 Tháng 2 25, 2017 11:20 pm
gửi bởi hinhtran

Link xem trực tiếp từ You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=pBsbreJ6QBo
Click vào link duới đây để xem chế độ toàn màn hình:
http://www.youtube.com/embed/pBsbreJ6QBo

Sarah Brightman - Full Concert - 10/04/00 - Fort Lauderdale (OFFICIAL)

SARAH BRIGHTMAN COLLECTION

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 26, 2017 7:25 pm
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=TJoTIjc0ucA

Sarah Brightman Greatest Hits - The Best Of Sarah Brightman | HD/HQ

SARAH BRIGHTMAN COLLECTION

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 26, 2017 7:27 pm
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=_HyZXPDvF3A

Sarah Brightman Greatest Hits - The Best Of Sarah Brightman [Live Collection]

Re: SARAH BRIGHTMAN COLLECTION

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 26, 2017 7:28 pm
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=2Oz3G9vLusY

Sarah Brightman Greatest Hits Full Live - Sarah Brightman Best Songs

SARAH BRIGHTMAN COLLECTION

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 26, 2017 7:29 pm
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=lT_6Hl9YzaI

The Best Of Sarah Brightman - Sarah Brightman Greatest Hits Full Album Live 2017

SARAH BRIGHTMAN COLLECTION

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 26, 2017 7:30 pm
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=9dklByVofwI

Sarah Brightman Greatest Hits Full Album Live

SARAH BRIGHTMAN COLLECTION

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 Tháng 5 26, 2017 7:32 pm
gửi bởi hinhtran


https://www.youtube.com/watch?v=GWKE47ta40E

Sarah Brightman- Dive (1992)- Full album
0:00 Dive
0:54 Captain Nemo
6:09 The second element
10:19 Ship of fools
12:43 Once in a lifetime
17:04 Cape horn
17:53 Asalty dog
21:43 Siren
22:58 Seven seas
27:07 Johny wanna live
31:47 By now
35:10 Island
39:30 When it rains in America
43:12 La mer
46:45 The second element, part 2