Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

KÝ SỰ TRONG TÙ CỦA ĐẠI TÁ PHẠM BÁ HOA

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 6 30, 2016 11:26 pm
gửi bởi hinhtran
KÝ SỰ TRONG TÙ CỦA ĐẠI TÁ PHẠM BÁ HOA

Hình ảnh

http://viteuu.blogspot.com/2013/04/ky-s ... oa-ky.html

Re: KÝ SỰ TRONG TÙ CỦA ĐẠI TÁ PHẠM BÁ HOA

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 6 30, 2016 11:30 pm
gửi bởi hinhtran
HỒI KÝ CỦA ĐẠI TÁ PHẠM BÁ HOA

http://viteuu.blogspot.com/2013/04/hoi- ... a-hoa.html