Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

GIỮA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT: TỘI ÁC MỔ, ĐÁNH CẮP NỘI TẠNG NGƯỜI

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 Tháng 6 30, 2016 11:34 pm
gửi bởi hinhtran
GIỮA SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT: TỘI ÁC MỔ, ĐÁNH CẮP NỘI TẠNG NGƯỜI Ở TRUNG CỘNG

http://viteuu.blogspot.com/2013/04/nowhere-to-land.html

Hình ảnh