Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (NGỤY VŨ) RFA

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 10 07, 2018 7:45 am
gửi bởi hinhtran
Hình ảnh

https://www.rfa.org/vietnamese/news/pro ... 30812.htmlVề vấn đề thuyền nhân thì không thể không nói đến Ngụy Vũ, một người hoạt động trong ngành truyền thông tuy nhiên đã đem hết tâm huyết và rất nhiều công sức để ghi lại trang sử bi tráng đó của dân tộc. Anh nói:

Thông thường thì quốc gia nào cũng vậy, qua một quá trình thay đổi, thì cái giai đoạn mà người Việt chúng ta đi tìm tự do qua hành trình Biển Đông là cái giai đoạn mà chúngta cần phải nhìn lại. Cái nhìn lại không phải để chúng ta nhớ lại những đau thương nhưng mà cái nhìn lại, chúng ta giúp cho thế hệ mai sau biết được những gì mà cha mẹ của họ, những nguyên nhân tại sao ra đi, và những gì mất mát qua hành trình Biển Đông.

CHUYỆN KỂ HÀNH TRÌNH BIỀN ĐÔNG (NGỤY VŨ) RFA

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 10 07, 2018 7:46 am
gửi bởi hinhtran
Hình ảnh

Phỏng vấn anh Ngụy Vũ, tác giả của tuyển tập Chuyện Kể Hành Trình Biển Đông - Risking Death to Find Freedom

https://www.voatiengviet.com/a/a-19-200 ... 11873.html

CHUYỆN KỀ HÀNH TRÌNH BIỂN ĐÔNG (NGỤY VŨ) RFA

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật Tháng 10 07, 2018 7:49 am
gửi bởi hinhtran