KHOU 11 City Council Al Hoang Accused of Forged Signatures

Nơi tập trung phim lẻ của HK - ĐL và TQ

KHOU 11 City Council Al Hoang Accused of Forged Signatures

Gửi bàigửi bởi tuantu » Thứ 4 Tháng 6 15, 2011 2:25 pm

Source: http://www.khou.com/news/local/ITEAMforgednames-123880079.htmlCity council member accused of forging names to get his way

by Jeremy Rogalski / Investigative Reporter

khou.com

Posted on June 14, 2011 at 9:52 PM

Updated today at 9:25 AM

HOUSTON -- A Houston City Council member is being sued by his neighbors for allegedly forging signatures on an official petition to change their street name.

In the heart of Asia Town in southwest Houston, some homeowners in the Turtlewood Square subdivision say they’ve been robbed. They were not robbed of their belongings, but rather their good names.

“Definitely homeowners [are] scared, shocked, angry,” said Jenny Lu.

Sue Tsai, another neighbor, agreed.

“This is really underhanded,” she said.

"When I looked at my name, somebody forged it," said Jody Pay.

The forgery feud involves an effort to change their street name from Turtlewood Drive, to Little Saigon Drive. One of the homeowners pushing for the name change is City of Houston Council Member Al Hoang.

The I-Team learned Hoang and five other homeowners are being sued by neighbors for allegedly forging signatures on a petition to change the street name. One way to officially file the petition, according to city policy, is for 75 percent of adjoining homeowners to sign their approval. The lawsuit claims such a petition, without enough signatures, was given to Council Member Hoang. But when the politician later turned it into the City Planning and Development Department, it now had an extra 16 names on it, giving the document that needed 75 percent.

But plaintiffs claim those signatures were bogus.

"It kind of looks like my name, but it's not, and I was very angered," said Pay.

"It's a stealing of the vote--the stealing of someone's identities,” said attorney David Tang, who represents the angry homeowners.

"Without a question, the evidence shows that there were forgeries committed while this petition was in Councilman Al Hoang's custody, care and control," Tang said.

So the I-Team caught up with Hoang at city hall.

I-Team: “Did you forge 16 names on that street name change petition?”

Hoang: “No."

I-Team: “Then how did those names get there?"

Hoang: “They (inaudible) to my nanny.”

I-Team: “Your nanny?”

Hoang: “My nanny.”

I-Team: “Your nanny did it?”

Hoang: “I do not know for sure.”

I-Team: “Who's your nanny?”

Hoang: “At this point she doesn't work for me anymore.”

I-Team: “Can we talk to her?”

Hoang: “If we can find her, yes.”

I-Team: “So the nanny who may, or may not have forged these signatures is nowhere to be found?”

Hoang: “She's (inaudible), but I don't know, I haven't found her yet.”

But after the allegations surfaced, Hoang went another way to get the street's name changed--using his power as a City of Houston council member to push it through on his own. No signatures required.

The City’s Planning and Development Department confirmed that is allowed under city policy.

"Yes, council members can bypass the petition process and make a direct request," said Division Manager Jennifer Ostlind.

And that leaves some of Hoang’s neighbors feeling slighted.

"I feel like I've been robbed," said I-Le Lu.

"It's like somebody jammed something down your throat without your own consent," said Sue Tsai.

Meanwhile, Hoang told the I-Team that the reason he wants Turtlewood Drive to become Little Saigon Drive is to promote tourism and economic development. As for his co-defendants, five other homeowners are also accused of faking signatures. Their attorney, Vy Nguyen, said her clients did not commit any forgery, nor do they have any knowledge of anyone who did.


VIETNAMESE TRANSLATION BY GOOGLE:

Hứa 11 Hội đồng thành phố Al Hoàng bị buộc tội rèn chữ ký

Postby tuantu »Wed 15 tháng 6, 2011 14:25
Nguồn: http://www.khou.com/news/local/ITEAMfor ... 80079.htmlThành viên hội đồng thành phố bị buộc tội giả mạo tên để có được theo cách của mình

bởi Jeremy PV Rogalski điều tra /

khou.com

Đăng ngày 14 tháng 6, 2011 tại 21:52

Cập nhật ngày hôm nay tại 09:25

HOUSTON - Một thành viên Hội đồng thành phố Houston là bị kiện bởi những người hàng xóm của ông cho là đã giả mạo chữ ký vào một bản kiến ​​nghị chính thức đổi tên đường phố của họ.

Trong trái tim của châu Á Thị trấn ở phía tây nam Houston, một số chủ nhà ở phân khu Turtlewood Square cho biết họ đã bị cướp. Họ không cướp đồ đạc của họ, mà là tên tốt của họ.

"Chắc chắn chủ nhà [là] sợ hãi, bị sốc, tức giận," nói Jenny Lu.

Sue Tsai, một người hàng xóm, đồng ý.

"Điều này thực sự bất chánh," cô nói.

"Khi tôi nhìn vào tên của tôi, ai đó giả mạo nó", Jody Pay.

Các mối thù giả mạo liên quan đến một nỗ lực để thay đổi tên đường phố của họ từ Turtlewood Drive, đến Little Saigon Drive. Một trong những chủ nhà đẩy cho sự thay đổi tên là thành phố Houston Hội đồng thành viên Al Hoang.

Các I-Team đã học Hoàng và năm chủ nhà khác đang bị kiện bởi các nước láng giềng cho là đã giả mạo chữ ký vào một bản kiến ​​nghị thay đổi tên đường phố. Một cách để chính thức nộp đơn, theo chính sách thành phố, là dành cho 75 phần trăm của chủ sở hữu nhà liền kề ký phê duyệt. Vụ kiện này tuyên bố như một đơn yêu cầu, mà không có đủ chữ ký, đã được trao cho Hội đồng Thành viên Hoàng. Nhưng khi các chính trị gia sau đó biến nó thành các Kế hoạch Phát triển Thành phố và Sở, nó bây giờ đã có 16 tên thêm vào đó, cho các tài liệu cần thiết 75 phần trăm.

Nhưng nguyên đơn yêu cầu bồi thường những chữ ký đã được giả mạo.

"Nó trông giống như loại tên của tôi, nhưng nó không phải là, và tôi đã rất tức giận", ông trả tiền.

"Đó là một đánh cắp số phiếu bầu - những ăn cắp bản sắc của một ai đó", ông luật sư David Tang, người đại diện cho chủ nhà tức giận.

"Nếu không có câu hỏi, bằng chứng cho thấy rằng đã có cam kết giả mạo trong khi bản kiến ​​nghị này đã được chăm sóc Councilman Al Hoàng, tạm giữ, kiểm soát," Tang nói.

Vì vậy, I-Team bắt kịp với Hoàng tại hội trường thành phố.

I-Team: "Anh đã giả mạo 16 tên vào bản kiến ​​nghị thay đổi tên đường phố?"

Hoàng: "số"

I-Team: "Sau đó, làm thế nào những tên có được không?"

Hoàng: ". Họ (không nghe được) để bảo mẫu của tôi"

I-Team: "vú em của bạn?"

Hoàng: "vú em của tôi."

I-Team: "vú em của bạn đã làm nó?"

Hoàng: "Tôi không biết chắc chắn."

I-Team: "vú em của bạn với ai?"

Hoàng: ". Lúc này cô ấy không làm việc cho tôi nữa"

I-Team: "Chúng tôi có thể nói chuyện với cô ấy?"

Hoàng: ". Nếu chúng ta có thể tìm thấy cô ấy, có"

I-Team: "? Vì vậy, các bảo mẫu người có thể, hoặc có thể không có giả mạo chữ ký này là hư không để được tìm thấy"

Hoàng: "Cô ấy (không nghe được), nhưng tôi không biết, tôi đã không tìm thấy cô nào."

Nhưng sau khi các cáo buộc nổi lên, Hoàng đã đi một cách khác để có được tên của đường phố thay đổi - bằng cách sử dụng quyền lực của mình như là một thành viên hội đồng thành phố Houston để đẩy nó qua ngày của riêng mình. Không có chữ ký yêu cầu.

Kế hoạch của thành phố và Cục Phát triển xác nhận rằng được phép theo chính sách thành phố.

"Có, thành viên Hội đồng có thể bỏ qua quá trình bản kiến ​​nghị và thực hiện một yêu cầu trực tiếp", ông Ban quản lý Jennifer Ostlind.

Và đó lá một số nước láng giềng của Hoàng cảm giác xem thường.

"Tôi cảm thấy như tôi đã bị cướp", ông I-Lê Lu.

"Nó giống như ai đó bị kẹt cái gì đó xuống cổ họng của bạn mà không có sự đồng ý của riêng bạn", ông Sue Tsai.

Trong khi đó, Hoàng nói với tôi-Team rằng lý do ông muốn Turtlewood Drive để trở thành Little Saigon Drive là thúc đẩy du lịch và phát triển kinh tế. Đối với đồng bị cáo, năm các chủ nhà khác cũng bị buộc tội giả mạo chữ ký. luật sư của họ, Vy Nguyễn, cho biết khách hàng của cô đã không cam kết bất kỳ sự giả mạo, cũng không có bất kỳ kiến ​​thức của bất cứ ai đã làm.
Sửa lần cuối bởi tuantu vào ngày Thứ 5 Tháng 6 16, 2011 1:08 pm với 2 lần sửa trong tổng số.
Hình đại diện của thành viên
tuantu
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 10:27 pm

Re: KHOU 11 City Council Al Hoang Accused of Forged Signatur

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 6 15, 2011 3:18 pm

TIN NÓNG – HOT NEWS

ĐỂ ĐỔI TÊN ĐUỜNG 1 NGHỊ VIÊN TẠI HOUSTON BỊ TỐ CÁO LA GIẢ MẠO CHỮ KÝ

HOUSTON: Trong bản tin buổi tối cuả đài Truyền hình 11 KHOU đuợc phát đi vào lúc 10 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2011. Một nghị viên thành phố Houston bị cáo buộc giả mạo chữ ký trong một kiến nghị để đổi tên đuờng.

Ngay trung tâm khu Á Châu Tây Nam Houston, những cư dân trong khu Turtlewood Square Subdivision cho rằng họ đã bị cuớp. Không phải bị cuớp tài sản mà bị cuớp chữ ký.

Sự giả mạo này trong mục đích đổi tên đuờng từ Turtlewood dr thành Little Saigon dr dẫn đầu do nghị viên Al Hoàng (Hoàng Duy Hùng) cũng là một cư dân trong khu vực.

Nghị viên Al Hoàng và 5 cư dân khác bị các láng giềng cáo buộc đã giả mạo chữ ký của họ trong một kiến nghị để đổi tên duờng. Theo sự đòi hỏi cuả thành phố kiến nghị phaỉ có chữ ký chấp thuận cuả 75 % cư dân trong subdivision. Họ cho rằng kiến nghị giao nộp cho Nghị viên Al Hoàng không đủ túc số chữ ký, nhưng khi đuợc chuyển cho City Planning & Development Org. kiến nghị đã có thêm 16 chữ ký để hội đủ túc số 75%.

Các nguyên đơn cho rằng các chữ ký đó là giả mạo.

Luật sư David Tang, luật sư cuả các nguyên đơn cho rằng: “Đây là một vụ ăn cắp phiếu, ăn cắp căn cuớc Identification. Bằng chứng hiển nhiên là sự giả mạo đã xảy ra khi kiến nghị nắm trong tay và duới sự bảo quản cuả Nghị viên Al Hoàng”

Nghị viên Al Hoàng đã phủ nhận các cáo buộc trên va cho rằng sự giả mạo đó do 1 nguời giữ trẻ trong nhà làm ra. Nguời giữ trẻ này cũng đã biến mất không liên lạc đuợc.

Sau khi sự việc bị đổ bể, Nghị viên Al Hoàng với thẩm quyền nghị viên hội đồng thành phố có thể trực tiếp đưa vấn đề ra Hội đồng và không cần kiến nghị với 75% chữ ký. Thẩm quyền này đã duợc thành phố quy định theo lời xác nhận cuả Bà Jenifer Ostling.

Theo nghị viên Al Hoàng lý do để đổi tên đuờng Turtlewood dr thành Little Saigon dr là để khuyến khích du lịch và phát triển kinh tế.

Nghị viên Al Hoàng cùng với 5 nguời khác bị truy tố tội giả mạo chữ ký. Luật sư Vy Nguyễn đại diện các bị cáo, cho rằng họ không có giả mạo chữ ký và cũng không biết ai đã giả mạo.
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Re: KHOU 11 City Council Al Hoang Accused of Forged Signatur

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 6 15, 2011 7:00 pm

Hình ảnh

Ký giả cuả Đài 11 Truyền hình điạ phuơng tại Houston, Jeremy Rogalski đang tuờng trình về Nghị viên Al Hoàng, bị cáo buộc là đã giả mạo chữ ký cuả 16 nguời ngụ cùng khu vực với Nghị viên Al Hoàng. Ông cũng là chuyên viên điều tra đặc biệt cuả đài 11.
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Re: KHOU 11 City Council Al Hoang Accused of Forged Signatur

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 6 15, 2011 7:00 pm

Hình ảnh

Ký giả chuyên về điều tra cuả Đài TV 11 KHOU Jeremy Rogalski / Investigative Reporter đang phỏng vấn những nạn nhân bị giả mạo chữ ký. (họ đều cư ngụ chung trong khu vực nhà mà nơi Nghị viên Al Hoàng cũng ở)
Con đuờng Turtlewood dr. là con đuờng có ngôi nhà cuả Nghị viên Al Hoàng trên đó, Nghị viên Al Hoàng muốn đổi tên duờng thành Litlle Saigon dr (phải chăng vì ông là Nghị viên cho nên phải làm cho con đuờng nổi tiếng chăng ? Giá chi mà ông xin đổi tên con duờng Bellaire là con đuờng huyêt mạch vào khu Việt nam town thì còn có chính nghĩa biết bao, nhưng lại chỉ là con duờng mà ông cư ngụ thành ra chỉ có tính cách cá nhân mà thôi, tiếc thật !!!
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Re: KHOU 11 City Council Al Hoang Accused of Forged Signatur

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 6 15, 2011 7:01 pm

Hình ảnh

Luật sư David Tang đại diện cho những nguời bị chữ ký giả mạo
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Re: KHOU 11 City Council Al Hoang Accused of Forged Signatur

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 6 15, 2011 7:01 pm

Hình ảnh

Nghị viên Al Hoàng đuợc Ký giả chuyên điều tra Jeremy Roglaski (Investigative Reporter) thuộc đài truyền hình 11 KHOU TV phỏng vấn ngoài hành lang cuả City hall
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Re: KHOU 11 City Council Al Hoang Accused of Forged Signatur

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 6 15, 2011 7:02 pm

Hình ảnh

Duờng như thay vì đọc những tài liệu về dân tình kêu ca tại Hồi Đồng thành phố thì Nghị viên Al Hoàng mang tờ báo Con Ong vào đọc cho đỡ buồn ngủ chăng ?
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Re: KHOU 11 City Council Al Hoang Accused of Forged Signatur

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 6 15, 2011 7:02 pm

Hình ảnh

Nơi Nghị viên Al Hoàng họp ở city cùng với Bà thị truởng và các Nghị viên cuả các khu vực khác
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Re: KHOU 11 City Council Al Hoang Accused of Forged Signatur

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 6 15, 2011 7:04 pm

Hình ảnh

Bà Jenifer Ostling (Giám đốc Khu vực)xác nhận rằng kiến nghị này không cần phải có 75% chữ ký và Nghị viên Al Hoàng có thể trực tiếp đưa ra vấn đề.
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm

Re: KHOU 11 City Council Al Hoang Accused of Forged Signatur

Gửi bàigửi bởi hinhtran » Thứ 4 Tháng 6 29, 2011 8:25 pm


From: John Paul <dac.ca_usa@yahoo.com>

Subject: Council member Al Hoang's forgery

To: nguyenanhtuan@sbcglobal.net, depmagazine@aol.com, duongphuc@radiosaigonhouston.com, cauchuyencongdong@byntv.com, contact@vantv552.com, "Kim Nguyen" <kimpnguyen@yahoo.com>, "Nguyen TThuy" <thuynguyennj@aol.com>, "David Nguyen" <txbestdefense@yahoo.com>, "hoc nguyen" <electnguyenthaihoc@hotmail.com>

Date: Tuesday, June 28, 2011, 11:44 AMCynthia A. Schnedar
Acting Inspector General
U. S. Department of Justice

RE: Al Hoang, district F councilman / City of Houston, Texas / Forgery & Identity Thief / OIG Investigation


Dear Ms. Schnedar:

On or about June 13, 2011, the Mayor of the City of Houston in the State of Texas, Ms. Annise Parker, had initiated an investigation through the Office of Inspector General regarding the alleged forgery and identity thief offenses possibly committed by district F councilman Al Hoang.

Under the Freedom of Information Act and in compliance with the Obama Administration's policy of transparency, we, the Constituents of Houston and the Citizens of the United States, hereby request detailed information of the said investigation with regard to procedural process, documentation, involved party (s), and all, but not limited to, other elements made available to the public and to the alleged victims of the offenses in question. We also request the findings of the said investigation be published through the media in print and in the form of press conference under the accountability of individual officer (s) who conducted the investigation.

Your prompt response to this request is greatly appreciated.

Cordially,

Democratic Action Council / Community Affairs

John Paul
\jp:6.29.2011


________________________________________DEMOCRATIC ACTION COUNCIL
COMMUNITY AFFAIRS
HOUSTON, TEXAS

Submission to the Authorities and the Public for Review

Al Hoang, the Serial Official AbuserAl Hoang, district F council member of the City of Houston, Texas proposes to change the name of the street, where he owns a house, from TURTLEWOOD DRIVE to LITTLE SAIGON DRIVE. The act appears to be name changing for his own political and financial benefit. It is time to stop, once and for all, a serial official abuser.

Al Hoang cites that the new name will attract tourism and business to Houston. In fact, the proposed street is less than 350 yards long, which is occupied by a few row of townhouses on one side and an elementary school on the other. It is far from being an attractive landmark regardless of what the street name is to be. His reasoning is a pretext given in an attempt to conceal his political ambitions. Al Hoang is known to abuse his position as city council member to impose his own influence on the Vietnamese-American Community; whereas the control of their financial and political orientation is his only mission. To change Turtlewood to Little Saigon would be imprinting his mark on the community. It will be a focal point in his upcoming re-election campaign. Al Hoang would boast how he had done well for the Vietnamese-American Community by giving them… a street name. The Electoral Authority of Harris County shall restrict Al Hoang from campaigning in any languages other than English, although interprertation/translation can be provided. His campaign must be in an open class of people throughout the electable precinct and not limit his activities to specific individuals. Al Hoang’s undemocratic practice of vote-getting in the Vietnamese-American Community can reversely disenfranchise the district F constituents with respect to their constitutional rights to elect and to be served. Case study #1.

Previously, Al Hoang had forged the signatures of 16 residents of the Turtlewood area to submit his petition to the City Council of Houston for changing the name to Little Saigon Drive. The victims of this forgery are currently suing him. Attorney Al Hoang's defense strategy is "not me, my nanny done it but she’s not here". When the illegal scheme failed, Al Hoang abused his official privilege of a council seat by proposing directly to the City Council his plan to change the street name without being required to have the signatures of neighbors. The Mayor of Houston, Ms. Annise Parker, has initiated the Office of Inspector General investigation on her own authority.

"So we want to make sure that once that official action was initiated, that there were no irregularities, and that whether or not he was involved in any potential irregularities". Mayor Parker said. "If there are any irregularities during that, we’ll investigate those, but we’ll have to get this sorted out”. She also offered doubt about the incident.

With all due respect, the victims of the forgery have come forward with tangible evidence showing council member Al Hoang was stealing their identities. It appears to be more like a potential criminal activity rather than “potential irregularities”. A misconduct of a government official is being investigated by a government official of the same clan through an agency of her choice deems to be counterproductive. It has been known as “crisis management”. Regardless of the outcome of the investigation, it would be a semi-democratic-process. Since the forgery and identity thief are federal offenses, the Mayor of Houston, in the interest and on behalf of the City, should file a formal complaint to the office of the United States Attorney. The Special Independent Authority will impartially “sort out” whether or not Al Hoang and his “nanny” did commit any crime. Shall the Mayor consider it is not her solemn duty to protect and preserve the Law, and then the People shall take action to initiate the proper legal process under its jurisdiction and the applicable laws. The real issue is not whether Al Hoang’s proposal to change the street name should or should not be approved, but whether or not Al Hoang himself should be indicted and prosecuted.

"Nothing is going to move until we can be assured that the community wishes have been fairly represented,". Parker said.

Contrary to the Mayor’s comment with regard to “community wishes”, Al Hoang has demonstrated this is his own agenda by using his official privilege to propose a change of street name without the signatures of neighbors. That would attest his self-serving intent. The Asia Town Community is populated by hundreds of thousands of Asian-Americans and their well-established businesses that do not wish to be interrupted in terms of having to change the name of their street addresses and directions with banks, DMV, utility companies, social security, IRS, advertisings, stationeries, to name a few that would cost substantial time and money. Not to mention the taxpayers’ money would be wasted to change the street sign, the remapping, the property records of the HCAD, the City Planning Department, 911, USPS, the Police and Fire Departments, and so on. All that involved just to change the name of a 350-yard street to satisfy a malefactor. WE THE PEOPLE shall no longer be deluded by the subliminal suggestive terms rhetorically used by politicians such as “community wishes”, and the “American people want”, etc.. for their self-serving agendas.
Cordially,
Democratic Action Council / Community Affairs
John Paul, Founder
\ jp: 6.19.2011
Hình đại diện của thành viên
hinhtran
Site Admin
 
Bài viết: 33654
Ngày tham gia: Thứ 5 Tháng 1 07, 2010 9:40 pm


Quay về PHÒNG PHIM LẺ HK , ĐL , TQ

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến7 khách

cron